31 maj 2016 16:34

31 maj 2016 16:34

Är din arbetsplats attraktiv?

SKÖVDE: Anna Dyhre föreläste på Mångfaldsforum

Hur blir en arbetsgivare attraktiv?
Det pratade Anna Dyhre om på andra delen av Mångfaldsforum x 4 som hölls i Portalen.

– Jag har inte alla svar på alla arbetsgivares mångfaldsfrågor. Men om man hela tiden fiskar i samma vatten för att hitta rätt kompetens, så finns det snart inga fiskar kvar.

– Bristen är uppfinningarnas moder, och det är ett bra tillfälle att öka mångfalden.

Nya idéer

Anna Dyhre, som kommer från Göteborg och bor i Stockholm, var under tisdagen inbjuden till Portalen och Mångfaldsforum x 4. Hon har de senaste 20 åren arbetat med employer branding, det vill säga hur man gör för att bli en bra och attraktiv arbetsgivare.

I det arbetet har både jämställdhets- och mångfaldsfrågor en given plats.

Anna Dyhre tar Ikea som ett bra exempel på en arbetsplats som tidigt insåg vikten av mångfald. Just därför att kunderna utgörs av ett mycket brett spektrum.

– Varuhusen ska spegla kunderna, och nya medarbetare med nya idéer gör det.

Ensam kvinna

En stund in i föredraget var det dags för ett kortare grupparbete vid borden.

Det cirka 80-talet deltagare fick i små grupper diskutera vad man själva har för erfarenheter av just mångfald på arbetsplatsen, eller kanske bristen på den.

Någon sa att det kan vara en utmaning att vara ensam kvinna på en arbetsplats och någon tog upp platsannonser som i sig kan vara exkluderande. Kanske helt i onödan.

Spara pengar

– Mångfald kan handla om mycket. Det kan vara erfarenheter, män, kvinnor och ålder, säger Anna Dyhre.

Att skapa en attraktiv arbetsplats kan också handla om att locka rätt medarbetare, och få dem att stanna kvar, genom karriärmöjligheter, lön och förmåner.

– Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare och det minskar personalomsättningen. Det sparar pengar på både kort och lång sikt.

Fyra föreläsningar

Mångfaldsforum x 4 är en serie föreläsningar och workshops som genomförs under 2016.

De arrangeras av Gothia innovation, IDC west Sweden, Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund och EDCS, ett jämställdhets- och utvecklingscenter i Skövde.

Föreläsningsserien finansieras av Västra Götalandsregionen.

– Jag har inte alla svar på alla arbetsgivares mångfaldsfrågor. Men om man hela tiden fiskar i samma vatten för att hitta rätt kompetens, så finns det snart inga fiskar kvar.

– Bristen är uppfinningarnas moder, och det är ett bra tillfälle att öka mångfalden.

Nya idéer

Anna Dyhre, som kommer från Göteborg och bor i Stockholm, var under tisdagen inbjuden till Portalen och Mångfaldsforum x 4. Hon har de senaste 20 åren arbetat med employer branding, det vill säga hur man gör för att bli en bra och attraktiv arbetsgivare.

I det arbetet har både jämställdhets- och mångfaldsfrågor en given plats.

Anna Dyhre tar Ikea som ett bra exempel på en arbetsplats som tidigt insåg vikten av mångfald. Just därför att kunderna utgörs av ett mycket brett spektrum.

– Varuhusen ska spegla kunderna, och nya medarbetare med nya idéer gör det.

Ensam kvinna

En stund in i föredraget var det dags för ett kortare grupparbete vid borden.

Det cirka 80-talet deltagare fick i små grupper diskutera vad man själva har för erfarenheter av just mångfald på arbetsplatsen, eller kanske bristen på den.

Någon sa att det kan vara en utmaning att vara ensam kvinna på en arbetsplats och någon tog upp platsannonser som i sig kan vara exkluderande. Kanske helt i onödan.

Spara pengar

– Mångfald kan handla om mycket. Det kan vara erfarenheter, män, kvinnor och ålder, säger Anna Dyhre.

Att skapa en attraktiv arbetsplats kan också handla om att locka rätt medarbetare, och få dem att stanna kvar, genom karriärmöjligheter, lön och förmåner.

– Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare och det minskar personalomsättningen. Det sparar pengar på både kort och lång sikt.

Fyra föreläsningar

Mångfaldsforum x 4 är en serie föreläsningar och workshops som genomförs under 2016.

De arrangeras av Gothia innovation, IDC west Sweden, Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund och EDCS, ett jämställdhets- och utvecklingscenter i Skövde.

Föreläsningsserien finansieras av Västra Götalandsregionen.