01 jun 2016 15:52

01 jun 2016 15:52

Fiberförening vill ha borgen

SKÖVDE

Bergs fibers ekonomiska förenings ansöker om en kommunal borgen på 10 miljoner kronor för sin utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband.

Området för utbyggnaden är stort, från Låstad till Övertorp upp på Billingen och mot kommungränsen vid Öglunda.

Första delen av fibernätet beräknas vara klart i början av september och hela anläggningen ska vara klar under vintern 2016/2017. Borgensåtagandet kräver godkännande av kommunfullmäktige.

Området för utbyggnaden är stort, från Låstad till Övertorp upp på Billingen och mot kommungränsen vid Öglunda.

Första delen av fibernätet beräknas vara klart i början av september och hela anläggningen ska vara klar under vintern 2016/2017. Borgensåtagandet kräver godkännande av kommunfullmäktige.