01 jun 2016 13:50

01 jun 2016 13:50

Hela listan: föreningarna som får nya bidraget

VÄRSÅS: Skateträffar ska skapa integration i Värsås

Ett projekt för skateåkning i Värsås får 50 000 kronor i kommunalt bidrag. Pengarna ska stimulera integration av de asylboende för unga som nyligen öppnat.

Det är kommunens nyinstiftade landsbygdspott som nu fördelats enligt följande:

Studieförbundet Vuxenskolan, Skövdekontoret får 50 000 kronor till sitt projekt ”Skate och integration i Värsås.

Värsås Hembygdsförening 27 000 kronor. Indragning fiber.

Häggums bygdegårdsförening. 30 000 kronor. Indragning fiber.

Tidanbygdens hembygdsförening med 33 800 kronor. Hembygdsmuseum samt återskapande av runsten.

Timmerdala motion: 12 000 kr. Indragning fiber.

Varola Vreten hembygdsförening 23 000 kr. Indragning fiber.

Värsås missionsförsamling. 25 000 kr. Indragning fiber.

IF Tymer 15 000 kr. Indragning fiber.

Binnebergs VA-samfällighetsförening 24 000 kr. Förstudie VA.

Binnebergs ekonomiska förening: 24 000 kr. Förstudie fiber.

Altuna bygdegårds förening Ulvåker. Indragning fiber 25 000 kr

Bergs bygdegårdsförening. 22 000 kr. Indragning av fiber.

Föreningen Vallby Sörgården. 24 000 kr. Indragning av fiber.

Potten är på 500 000 kronor varav 400 000 kronor nu fördelas. En ny sökperiod för de återstående medlen kommer att öppnas.

Potten är ett initiativ från Centerpartiet i Skövde och intresset har varit stort.

– Kul att potten har fått så stort gensvar. Det visar på ett starkt engagemang på landsbygden, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Det är kommunens nyinstiftade landsbygdspott som nu fördelats enligt följande:

Studieförbundet Vuxenskolan, Skövdekontoret får 50 000 kronor till sitt projekt ”Skate och integration i Värsås.

Värsås Hembygdsförening 27 000 kronor. Indragning fiber.

Häggums bygdegårdsförening. 30 000 kronor. Indragning fiber.

Tidanbygdens hembygdsförening med 33 800 kronor. Hembygdsmuseum samt återskapande av runsten.

Timmerdala motion: 12 000 kr. Indragning fiber.

Varola Vreten hembygdsförening 23 000 kr. Indragning fiber.

Värsås missionsförsamling. 25 000 kr. Indragning fiber.

IF Tymer 15 000 kr. Indragning fiber.

Binnebergs VA-samfällighetsförening 24 000 kr. Förstudie VA.

Binnebergs ekonomiska förening: 24 000 kr. Förstudie fiber.

Altuna bygdegårds förening Ulvåker. Indragning fiber 25 000 kr

Bergs bygdegårdsförening. 22 000 kr. Indragning av fiber.

Föreningen Vallby Sörgården. 24 000 kr. Indragning av fiber.

Potten är på 500 000 kronor varav 400 000 kronor nu fördelas. En ny sökperiod för de återstående medlen kommer att öppnas.

Potten är ett initiativ från Centerpartiet i Skövde och intresset har varit stort.

– Kul att potten har fått så stort gensvar. Det visar på ett starkt engagemang på landsbygden, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).