01 jun 2016 10:01

01 jun 2016 10:01

Högskolan hjälper Sverige i kris

SKÖVDE: Om den ekonomiska infrastrukturen kraschar

Forskare på högskolan ska hjälpa Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta reda på hur samhället på bästa sätt kan återhämta sig efter en IT-krasch.

Vad händer om vårt betalningssystem kraschar? Om bankautomaterna slutar fungera? Om börsen havererar? Eller om en annan omfattande kris drabbar vår ekonomiska infrastruktur?

Det ska ett stort forskningsprojekt ge svar på genom rollspel och datorsimuleringar utformade av bland andra forskare på Högskolan i Skövde.

Institutionen för informationsteknologi har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta reda på hur samhället på bästa sätt kan återhämta sig efter en IT-incident, naturkatastrof, politiska oroligheter eller annat som på ett dramatiskt sätt påverkar betalningssystem, transport- och livsmedelsförsörjning.

Svaren ska ges av Joeri van Laere, lektor i datavetenskap på Högskolan i Skövde, i samarbete med kollegor på Mittuniversitetet, Linköpings universitet och konsultföretaget Combitech.

– Tillsammans har vi fått ett femårigt forskningsuppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Anslaget är på sammanlagt 14 miljoner kronor och vi startar jobbet redan till sommaren, berättar Joeri.

Projektet avslutas 2020.

Vad händer om vårt betalningssystem kraschar? Om bankautomaterna slutar fungera? Om börsen havererar? Eller om en annan omfattande kris drabbar vår ekonomiska infrastruktur?

Det ska ett stort forskningsprojekt ge svar på genom rollspel och datorsimuleringar utformade av bland andra forskare på Högskolan i Skövde.

Institutionen för informationsteknologi har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta reda på hur samhället på bästa sätt kan återhämta sig efter en IT-incident, naturkatastrof, politiska oroligheter eller annat som på ett dramatiskt sätt påverkar betalningssystem, transport- och livsmedelsförsörjning.

Svaren ska ges av Joeri van Laere, lektor i datavetenskap på Högskolan i Skövde, i samarbete med kollegor på Mittuniversitetet, Linköpings universitet och konsultföretaget Combitech.

– Tillsammans har vi fått ett femårigt forskningsuppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Anslaget är på sammanlagt 14 miljoner kronor och vi startar jobbet redan till sommaren, berättar Joeri.

Projektet avslutas 2020.