01 jun 2016 15:46

01 jun 2016 15:46

Kommunens bolag vill bli delägare i Billinge energi

SKÖVDE: Skövdenät AB planerar att köpa in sig

Skövdenät AB vill köpa in sig i Billinge energi AB.
Det kommunägda bolaget är berett att betala upp till 15 miljoner kronor för 20 procent av aktierna.

Bakgrunden är en förändring på elmarknaden. Privatkunder föreslås i framtiden bara ha kontakt med elhandelsleverantören, inte med elnätsbolagen.

Förändringen innebär att nätbolagen inte får ha direktkontakt med och hotar nuvarande samarbete. I dag köper Billinge Energi kundtjänst och fakturering av Skövdenät AB.

Den planerade affären innebär att samarbetet kan fortsätta. Enligt förslaget köper Skövdenät AB 20 procent av aktierna i Billingen Energi av ägarna, Kraftringen AB. Skövdenät är berett att betala upp till 15 miljoner kronor för affären – men ingås ett samarbetsavtal är taket satt till nio miljoner.

Enligt den utredning som har gjorts har motsvarade aktiepost genererat en utdelning på två miljoner kronor per år historiskt. Skövdenät AB får två styrelseposter och vd adjungeras till bolaget styrelse.

Skövdenät AB ägs till 100 procent av Skövde kommun och affären måste därför godkännas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja på onsdagen i politisk enighet.

– Skövdenät kommer att finansiera köpet på egen hand och vi ser det som en bra affär i sig, säger ordförande Katarina Jonsson (M).

Skövde kommun ägde fram till år 2000 40 procent av aktierna i Billinge energi. Då sålde kommunen sin andel för 39 miljoner kronor.

Bakgrunden är en förändring på elmarknaden. Privatkunder föreslås i framtiden bara ha kontakt med elhandelsleverantören, inte med elnätsbolagen.

Förändringen innebär att nätbolagen inte får ha direktkontakt med och hotar nuvarande samarbete. I dag köper Billinge Energi kundtjänst och fakturering av Skövdenät AB.

Den planerade affären innebär att samarbetet kan fortsätta. Enligt förslaget köper Skövdenät AB 20 procent av aktierna i Billingen Energi av ägarna, Kraftringen AB. Skövdenät är berett att betala upp till 15 miljoner kronor för affären – men ingås ett samarbetsavtal är taket satt till nio miljoner.

Enligt den utredning som har gjorts har motsvarade aktiepost genererat en utdelning på två miljoner kronor per år historiskt. Skövdenät AB får två styrelseposter och vd adjungeras till bolaget styrelse.

Skövdenät AB ägs till 100 procent av Skövde kommun och affären måste därför godkännas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja på onsdagen i politisk enighet.

– Skövdenät kommer att finansiera köpet på egen hand och vi ser det som en bra affär i sig, säger ordförande Katarina Jonsson (M).

Skövde kommun ägde fram till år 2000 40 procent av aktierna i Billinge energi. Då sålde kommunen sin andel för 39 miljoner kronor.