01 jun 2016 06:00

01 jun 2016 06:00

Kritik även från lärarna i enkät

UTBILDNING: Den pedagogiska personalen om Skövdes skolor

Eleverna ger Skövdeskolorna underbetyg inom flera områden.
Den pedagogiska personalen på skolorna instämmer i den kritiken – men uttrycker också annat missnöje – i sina svar i Skolinspektionens enkät.

I måndags skrev SLA om Skövdeelevernas svar i den Skolenkäten 2016 som visade ett missnöje inom flera områden. Främst gäller det värdegrunder, delaktighet, trygghet och kränkningar.

Den pedagogiska personalen på skolorna har också fått besvara enkäten med liknande formuleringar och det kan konstateras att man är överens med eleverna om flera av bristerna. Personalen ger lägre betyg än rikssnittet kring både elevinflytande, trygghet och arbete med att förhindra kränkningar.

Men det kommer också fram synpunkter på andra områden man inte tycker fungerar. Bland annat riktar de kritik mot situationen för nyanställda. Mer än hälften av personalen på gymnasiet i Skövde, 55 procent säger att påståendet ”På den här skolan finns rutiner för att handleda nyanställda lärare i arbetet” stämmer dåligt eller inte alls.

Konferenskritik

I grundskolan säger över 20 procent av personalen att rektorn inte har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan och nästan var tredje tycker inte att rektorn ser till att arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven.

Inte heller det samverkande arbetet fungerar som det ska om man ska tro personalen. Över hälften, 51 procent, på gymnasiet säger att påståendet att ”konferenserna i skolan är till nytta för undervisningen” stämmer dåligt eller inte alls. Motsvarande siffra i grundskolan är 35 procent.

Sammantaget är det bara inom två av 19 kategorier som personalen i Skövde ger högre betyg än på riksnivå.

513 personer har svarat på enkäten i Skövde.

I måndags skrev SLA om Skövdeelevernas svar i den Skolenkäten 2016 som visade ett missnöje inom flera områden. Främst gäller det värdegrunder, delaktighet, trygghet och kränkningar.

Den pedagogiska personalen på skolorna har också fått besvara enkäten med liknande formuleringar och det kan konstateras att man är överens med eleverna om flera av bristerna. Personalen ger lägre betyg än rikssnittet kring både elevinflytande, trygghet och arbete med att förhindra kränkningar.

Men det kommer också fram synpunkter på andra områden man inte tycker fungerar. Bland annat riktar de kritik mot situationen för nyanställda. Mer än hälften av personalen på gymnasiet i Skövde, 55 procent säger att påståendet ”På den här skolan finns rutiner för att handleda nyanställda lärare i arbetet” stämmer dåligt eller inte alls.

Konferenskritik

I grundskolan säger över 20 procent av personalen att rektorn inte har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan och nästan var tredje tycker inte att rektorn ser till att arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven.

Inte heller det samverkande arbetet fungerar som det ska om man ska tro personalen. Över hälften, 51 procent, på gymnasiet säger att påståendet att ”konferenserna i skolan är till nytta för undervisningen” stämmer dåligt eller inte alls. Motsvarande siffra i grundskolan är 35 procent.

Sammantaget är det bara inom två av 19 kategorier som personalen i Skövde ger högre betyg än på riksnivå.

513 personer har svarat på enkäten i Skövde.

Medelvärde av svaren i personalenkäten 2016

Rikssnittet för samtliga svar inom parentes:

Kategori Skövde grundskola Skövde gymnasiet

Information om utbildningens mål 7,6 (7,6) 7,1 (7,2)

Samverkan av undervisning 6,1 (6,5) 5,7 (6,1)

Stimulans och utmaningar 7,0 (7,1) 7,0 (7,1)

Tillit till elevens förmåga 8,1 (8,2) 7,9 (7,9)

Anpassning efter elevens behov 7,5 (7,7) 7,4 7,6)

Argumentation och kritiskt tänkande 7,1 (7,3) 7,5 (7,5)

Värden i undervisningen 7,6 (7,9) 7,8 (7,5)

Värden på skolan 7,6 (7,8) 7,5 (7,8)

Elevinflytande 6,5 (6,5) 6,4 (6,7)

Ordningsregler 7,7 (7,8) 7,1 (7,4)

Studiero 6,7 (6,9) 7,1 (7,2)

Trygghet 7,9 (8,1) 7,7 (8,2)

Förhindra kränkningar 8,5 (8,7) 7,9 (8,1)

Särskilt stöd 7,8 (8,0) 7,8 (7,8)

Bedömning och betygsättning 6,9 (7,1) 6,8 (7,0)

Pedagogiskt ledarskap 6,7 (7,4) 6,7 (6,9)

Utveckling av utbildningen 5,9 (6,7) 5,8 (6,0)

Rutiner 6,2 (6,5) 5,5 (6,3)

Elevhälsa 7,3 (7,6) 8,1 (8,0)

Källa: Skolinspektionen