02 jun 2016 09:44

02 jun 2016 09:44

Får böter för miljöbrott

DOM: Eldade avfall

En person i Skövde ska betala böter för att ha eldat avfall vilket lett till miljöförstöring.

En person boende i Skövde kommun har dömts till dagsböter på sammanlagt 4 000 kronor.

Orsaken är att personen vid sin fastighet eldat avfall vilket medfört att det både i mark och luft släppts ut dioxiner och tungmetaller.

Enligt domen är halten av dioxiner i det askprov man gjort åtta gånger högre än i icke förorenad trädbränsleaska. Halten av arsenik är 150 gånger högre och man har även hittat höga halter av krom och koppar.

Enligt domen har gärningen skett av oaktsamhet och föreläggs därför alltså med böter.

En person boende i Skövde kommun har dömts till dagsböter på sammanlagt 4 000 kronor.

Orsaken är att personen vid sin fastighet eldat avfall vilket medfört att det både i mark och luft släppts ut dioxiner och tungmetaller.

Enligt domen är halten av dioxiner i det askprov man gjort åtta gånger högre än i icke förorenad trädbränsleaska. Halten av arsenik är 150 gånger högre och man har även hittat höga halter av krom och koppar.

Enligt domen har gärningen skett av oaktsamhet och föreläggs därför alltså med böter.