02 jun 2016 16:34

02 jun 2016 16:34

Sänkt pris på populärt kort

KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafiknämnden vill sänka priset på Regionen runt-kortet.´

Nämnden vill även att snitthöjningen av taxorna för 2017 ska ligga på 2,5 procent, jämfört med fem procent de senaste åren. Beslutet gäller om majoritetens budgetförslag för 2017 godkänns av fullmäktige om en dryg vecka.

Prishöjningen av periodkorten ska hållas nere för att gynna de som reser ofta. Priset på enkelbiljetter och kontoladdning höjs något mer.

Nämnden vill även att snitthöjningen av taxorna för 2017 ska ligga på 2,5 procent, jämfört med fem procent de senaste åren. Beslutet gäller om majoritetens budgetförslag för 2017 godkänns av fullmäktige om en dryg vecka.

Prishöjningen av periodkorten ska hållas nere för att gynna de som reser ofta. Priset på enkelbiljetter och kontoladdning höjs något mer.