02 jun 2016 18:19

02 jun 2016 18:19

Utbildar om våld i nära relationer

UTVÄG SKARABORG: Tjänstemän ska kunna ställa rätt frågor

Hur ska man som tjänsteman på en myndighet upptäcka våld i nära relationer?
Det föreläste Utväg Skaraborg om i Kyrkans hus.

Förra året startades en utbildningssatsning för anställda inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och de skaraborgska kommunerna.

– Syftet är att öka den gemensamma kompetensen, stärka samverkan och skapa samsyn, så att våra medarbetare blir bättre rustade att möta personer som drabbats av våld i nära relationer, säger Malin Nymann, förbundschef på Samordningsförbundet östra Skaraborg.

Gott exempel

På torsdagen föreläste Jennie Malm Georgson och Michael af Geijersstam Ottow från Utväg Skaraborg för tjänstemännen.

– De får ställa frågor och berätta om de har de blivit bättre på att ställa frågor om våld när det gäller den målgruppen som de arbetar för. Vi finns behjälpliga att hjälpa dem med svårigheter som de stött på – eller möjligheter de ser framåt, säger Malm Georgson

Utväg är en specialistverksamhet i arbetet mot våld i nära relationer.

– Här i Skaraborg finns det ett strukturerat sätt att möta det här folkhälsoproblemet. Utväg Skaraborg ses som ett gott exempel på hur man kan jobba med våldet som är så vanligt förekommande, säger Malm Georgson och fortsätter:

– Vi är väldigt glada över att samordningsförbundet nu möjliggör att även personalen på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra myndigheter hoppar på det här tåget, De är ofantligt viktiga aktörer. De möter folk som har våld som sin livserfarenhet.

En ny folder delas också ut till tjänstemännen.

Det är viktigt att ställa rätt frågor och kunna tyda eventuella tecken på utsatthet.

Synliggör

Enligt en undersökning som Michael af Geijersstam Ottow hänvisar till upplever en miljon svenskar våld under sin livsperiod.

– Tack vare sådana här satsningar lyfts mörkertalet fram och blir synliggjort. Medborgarna förstår att det finns ett intresse av att hjälpa till. Då vågar fler och fler personer prata om sina upplevelser, säger han.

Förra året startades en utbildningssatsning för anställda inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och de skaraborgska kommunerna.

– Syftet är att öka den gemensamma kompetensen, stärka samverkan och skapa samsyn, så att våra medarbetare blir bättre rustade att möta personer som drabbats av våld i nära relationer, säger Malin Nymann, förbundschef på Samordningsförbundet östra Skaraborg.

Gott exempel

På torsdagen föreläste Jennie Malm Georgson och Michael af Geijersstam Ottow från Utväg Skaraborg för tjänstemännen.

– De får ställa frågor och berätta om de har de blivit bättre på att ställa frågor om våld när det gäller den målgruppen som de arbetar för. Vi finns behjälpliga att hjälpa dem med svårigheter som de stött på – eller möjligheter de ser framåt, säger Malm Georgson

Utväg är en specialistverksamhet i arbetet mot våld i nära relationer.

– Här i Skaraborg finns det ett strukturerat sätt att möta det här folkhälsoproblemet. Utväg Skaraborg ses som ett gott exempel på hur man kan jobba med våldet som är så vanligt förekommande, säger Malm Georgson och fortsätter:

– Vi är väldigt glada över att samordningsförbundet nu möjliggör att även personalen på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra myndigheter hoppar på det här tåget, De är ofantligt viktiga aktörer. De möter folk som har våld som sin livserfarenhet.

En ny folder delas också ut till tjänstemännen.

Det är viktigt att ställa rätt frågor och kunna tyda eventuella tecken på utsatthet.

Synliggör

Enligt en undersökning som Michael af Geijersstam Ottow hänvisar till upplever en miljon svenskar våld under sin livsperiod.

– Tack vare sådana här satsningar lyfts mörkertalet fram och blir synliggjort. Medborgarna förstår att det finns ett intresse av att hjälpa till. Då vågar fler och fler personer prata om sina upplevelser, säger han.