03 jun 2016 15:26

03 jun 2016 15:26

Högskolan har lista på rektorskandidater

HÖGSKOLAN: Intervjuer i början av sommaren

Högskolan i Skövde har en lista på möjliga rektorskandidater. Man räknar med att genomföra intervjuer i början av sommaren och ha en ny rektor på plats vid årsskiftet.

Rektor Sigbritt Karlsson gör sin sista dag som rektor för högskolan den 11 november då hon börjar sitt nya uppdrag som rektor för KTH.

Under styrelsemötet på högskolan på fredagen informerades ledamöterna om hur rekryteringsprocessen för en ny rektor går.

– Det känns skönt att vi redan har kommit en bra bit i processen med att rekrytera Sigbritts efterträdare, säger styrelseordförande Urban Wass.

Genom annonsering, nominering och användning av rekryteringsföretag har högskolan arbetat fram en lista med möjliga kandidater till uppdraget som rektor. Nu ska man plocka ut de namn från listan som bäst uppfyller de skrivningar som finns i den anställningsprofil styrelsen har fastställt.

– Vi räknar med att genomföra intervjuer med kandidater i början av sommaren. Vi försöker hålla uppe tempot i processen och vi siktar mot att en ny rektor ska kunna tillträda vid årsskiftet.

På mötet diskuterades även den nya utvecklingsplanen som ska börja gälla nästa år.

– För att vi ska göra högskolan ännu starkare ställer vi just nu många grundläggande frågor till oss själva. Vad ska vi göra och vad ska vi inte göra. Inom vilka områden ska vi vara bäst och inom vilka områden räcker det att vara bra? Svaren vi ger oss själva kommer att påverka skrivningarna i den nya utvecklingsplanen.

Rektor Sigbritt Karlsson gör sin sista dag som rektor för högskolan den 11 november då hon börjar sitt nya uppdrag som rektor för KTH.

Under styrelsemötet på högskolan på fredagen informerades ledamöterna om hur rekryteringsprocessen för en ny rektor går.

– Det känns skönt att vi redan har kommit en bra bit i processen med att rekrytera Sigbritts efterträdare, säger styrelseordförande Urban Wass.

Genom annonsering, nominering och användning av rekryteringsföretag har högskolan arbetat fram en lista med möjliga kandidater till uppdraget som rektor. Nu ska man plocka ut de namn från listan som bäst uppfyller de skrivningar som finns i den anställningsprofil styrelsen har fastställt.

– Vi räknar med att genomföra intervjuer med kandidater i början av sommaren. Vi försöker hålla uppe tempot i processen och vi siktar mot att en ny rektor ska kunna tillträda vid årsskiftet.

På mötet diskuterades även den nya utvecklingsplanen som ska börja gälla nästa år.

– För att vi ska göra högskolan ännu starkare ställer vi just nu många grundläggande frågor till oss själva. Vad ska vi göra och vad ska vi inte göra. Inom vilka områden ska vi vara bäst och inom vilka områden räcker det att vara bra? Svaren vi ger oss själva kommer att påverka skrivningarna i den nya utvecklingsplanen.