04 jun 2016 06:00

04 jun 2016 06:00

Skövde kommun till Almedalen

ALMEDALEN: Deltar i seminarier och paneldebatter

Skövde kommun satsar cirka 22 000 kronor på att skicka fem personer till Almedalen.
Även Leif Walterum finns på plats men representerar i första hand Småföretagarnas a-kassa.

Skövde kommun har i år inget eget arrangemang under Almedalsveckan utan kommer att delta i olika diskussioner och paneldebatter.

Programmet är ännu inte helt spikat men klart är att kommunalrådet Katarina Jonsson, (M), medverkar i ett seminarium som nätverket industrikommunerna har. Rubriken är ”Industriell förnyelse – så här vill vi göra”.

Panel med ministern

Kommunalrådet Leif Walterum, (C), representerar i första hand Småföretagarnas a-kassa, Småa, där han är ordförande, och de står för hans kostnader.

– Jag har ganska många engagemang för Småa i år med ett antal diskussioner och möten. Jag ska också delta i en debatt om samlastningscentraler och jag ska också vara med och diskutera personalförsörjningen inom försvaret. Där deltar även försvarsministern.

Förutom Katarina Jonsson deltar från Skövde kommun: Marie Ekman, kommunalråd, (S), Rogher Selmosson, chef sektor medborgare och samhällsutveckling, Victor Sunnliden, tf näringslivschef och Christian Johansson, näringslivsutvecklare. Antalet dagar de är där skiljer sig åt mellan deltagarna.

Även Ulla-Britt Hagström, (L), kommer att finnas på plats i Almedalen. Kommunens kostnader för fem personer är 6 599 kronor för resor och cirka 15 000 kronor för boende.

Skövde kommun har i år inget eget arrangemang under Almedalsveckan utan kommer att delta i olika diskussioner och paneldebatter.

Programmet är ännu inte helt spikat men klart är att kommunalrådet Katarina Jonsson, (M), medverkar i ett seminarium som nätverket industrikommunerna har. Rubriken är ”Industriell förnyelse – så här vill vi göra”.

Panel med ministern

Kommunalrådet Leif Walterum, (C), representerar i första hand Småföretagarnas a-kassa, Småa, där han är ordförande, och de står för hans kostnader.

– Jag har ganska många engagemang för Småa i år med ett antal diskussioner och möten. Jag ska också delta i en debatt om samlastningscentraler och jag ska också vara med och diskutera personalförsörjningen inom försvaret. Där deltar även försvarsministern.

Förutom Katarina Jonsson deltar från Skövde kommun: Marie Ekman, kommunalråd, (S), Rogher Selmosson, chef sektor medborgare och samhällsutveckling, Victor Sunnliden, tf näringslivschef och Christian Johansson, näringslivsutvecklare. Antalet dagar de är där skiljer sig åt mellan deltagarna.

Även Ulla-Britt Hagström, (L), kommer att finnas på plats i Almedalen. Kommunens kostnader för fem personer är 6 599 kronor för resor och cirka 15 000 kronor för boende.