07 jun 2016 16:05

07 jun 2016 16:05

Enkla jobb ger arbete

SKÖVDE: Breddad kompetensförsörjning - nytt arbetsmarknadsprojekt i Skövde

Skövde kommun går nu i bräschen för ett helt nytt projekt i landet som man kallar för breddad kompetensförsörjning. Syftet med projektet är att kunna matcha personer mot ett allt större rekryteringsbehov inom vård, omsorg och skola. De nya tjänsterna kallas för serviceassistenter och finansieras av Arbetsförmedling och Skövde kommun.
– Vårt mål är att man ska få en fast anställning sedan, säger Peter Lidström, arbetsmarknadsstrateg i Skövde kommun.

Skövde blir nu den första kommunen i landet som lanserar ett nytt grepp för att ta tillvara på kompetenser hos nyanlända, de med funktionsnedsättning samt ungdomar som av skiftande anledningar inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden. Projektet som samfinansieras av Skövde Kommun och Arbetsförmedlingen kallas för breddad kompetensförsörjning, vilket syftar på det framtida stora rekryteringsbehovet inom skola, vård och omsorg. Kommunen lägger fyra miljoner i potten och AF betalar mellan 50 till 80 procent av lönesumman, beroende på vilken arbetsmarknadsåtgärd som berörs. Lönen för serviceassistenterna ska ligga på avtalsnivå inom kommunalavtalet.

Kommunen har tillsammans med fackliga organisationer i Skövde, såsom fackförbundet Kommunal samt Lärarnas riksförbund, hittat enklare arbetsuppgifter som de så kallade serviceassistenterna ska kunna utföra. Syftet med detta är att avlasta kvalificerad personal, samtidigt kan det bli en språngbräda in på den reguljära arbetsmarknaden för den som tillfälligt jobbar som serviceassistent.

– Genom att kombinera jobb som inte kräver förkunskaper med kompetenshöjande insatser är vårt mål att man i förlängningen ska man få ett reguljärt arbete, säger Peter Lidström som är arbetsmarknadsstrateg i Skövde kommun. För att klara det hela budgetmässigt kan vi ha cirka 80 personer inom projektet.

Jobben för en serviceassistent på ett äldreboende kan till exempel vara städning, kökssysslor, bädda sängar samt att vattna blommor. Ett arbete ger även större självkänsla, god språkutveckling och bäddar för en positiv framtidssyn när man fyller en roll i samhället.

Skövde blir nu den första kommunen i landet som lanserar ett nytt grepp för att ta tillvara på kompetenser hos nyanlända, de med funktionsnedsättning samt ungdomar som av skiftande anledningar inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden. Projektet som samfinansieras av Skövde Kommun och Arbetsförmedlingen kallas för breddad kompetensförsörjning, vilket syftar på det framtida stora rekryteringsbehovet inom skola, vård och omsorg. Kommunen lägger fyra miljoner i potten och AF betalar mellan 50 till 80 procent av lönesumman, beroende på vilken arbetsmarknadsåtgärd som berörs. Lönen för serviceassistenterna ska ligga på avtalsnivå inom kommunalavtalet.

Kommunen har tillsammans med fackliga organisationer i Skövde, såsom fackförbundet Kommunal samt Lärarnas riksförbund, hittat enklare arbetsuppgifter som de så kallade serviceassistenterna ska kunna utföra. Syftet med detta är att avlasta kvalificerad personal, samtidigt kan det bli en språngbräda in på den reguljära arbetsmarknaden för den som tillfälligt jobbar som serviceassistent.

– Genom att kombinera jobb som inte kräver förkunskaper med kompetenshöjande insatser är vårt mål att man i förlängningen ska man få ett reguljärt arbete, säger Peter Lidström som är arbetsmarknadsstrateg i Skövde kommun. För att klara det hela budgetmässigt kan vi ha cirka 80 personer inom projektet.

Jobben för en serviceassistent på ett äldreboende kan till exempel vara städning, kökssysslor, bädda sängar samt att vattna blommor. Ett arbete ger även större självkänsla, god språkutveckling och bäddar för en positiv framtidssyn när man fyller en roll i samhället.