07 jun 2016 15:53

07 jun 2016 15:53

Ny trafikplats vid Aspö

SKÖVDE: Nödvändigt med ombyggnad när trafiken ökar

Det är mycket på gång i Aspöområdet, det byggs mängder med nya bostäder och nu blir det också stora förändringar av Vadsboleden. På tisdagen inleddes bygget av en ny trafikplats med rondell, gång- och cykelbro och busshållplatser.

Skövdebostäder bygger ett stort antal bostäder i Aspö och på andra sidan Vadsboleden bygger Ereim AB 28 radhus. Lägg där till att Vadsboleden är en av de mest trafikerade vägarna i Skövde. Allt detta leder till att något måste göras åt trafiksituationen.

– Trycket på korsningen kommer givetvis att öka i takt med att fler flyttar in i de nya bostäderna. Dessutom är korsningen redan besvärlig för trafikanter som kommer från Gamla Törebodavägen och ska in mot Skövde. Det är inte lätt att svänga vänster på den hårt trafikerade Vadsboleden, säger Daniel Lindh, projektledare Skövde kommun.

En tidigare gjord studie visade att just en cirkulationsplats är bästa lösningen.

– Den här blir tvåfilig på Vadsboleden, alltså med två markerade separata filer.

I rondellen kommer det också att bli utsmyckning i form av kalkstensmurar. Det är återkommande i både Badhusrondellen och Lillegårdsrondellen, det är tänkt som ett stråk.

Busshållplatser

Eftersom många flyttar in i området behövs nya busshållsplatser för lokaltrafiken, de byggs strax norr om cirkulationsplatsen och tas i bruk i december. Nytt är också att det ska bli en gång- och cykelbro över Vadsboleden, den byggs som i en båge och ska vara klar till våren.

– Den går från den gamla allén vid Aspö och ansluter ner på Rydsstigen på den östra sidan av Vadsboleden. På den sidan ser vi också över vegetationen, kanske måste några träd i dungen tas bort.

På måndagen inleddes byggprojektet med flytt av Vattenfalls huvudledning. Det arbetet ska vara klart till semestern och ska inte påverka trafiken nämnvärt.

– I augusti startar bygget av cirkulationsplatsen, man bygger en halva åt gången. Det kommer att bli lite krångligt för trafiken, men den stängs aldrig av. Däremot blir det troligen sänkt hastighet. Givetvis är vi tacksamma om folk under byggtiden kan välja en annan väg.

Korsning byggs om

Cirkulationsplatsen ska vara klar till årsskiftet. I samma projekt ingår också grannkorsningen, alltså den mellan Mariestadsvägen och Gamla Törebodavägen.

– Det är i dag ganska otydligt vad som gäller där, nu kommer vi att räta upp korsningen och trafiken på Mariestadsvägen kommer att få lämna företräde.

Kostnaden för hela projektet är 25 miljoner kronor och finansieras med medel för gatuinvestering, investeringsmedel för hållplatser samt Skövdebostäder och exploateringen av Aspö. Huvudentreprenör är Holst entreprenad AB.

Skövdebostäder bygger ett stort antal bostäder i Aspö och på andra sidan Vadsboleden bygger Ereim AB 28 radhus. Lägg där till att Vadsboleden är en av de mest trafikerade vägarna i Skövde. Allt detta leder till att något måste göras åt trafiksituationen.

– Trycket på korsningen kommer givetvis att öka i takt med att fler flyttar in i de nya bostäderna. Dessutom är korsningen redan besvärlig för trafikanter som kommer från Gamla Törebodavägen och ska in mot Skövde. Det är inte lätt att svänga vänster på den hårt trafikerade Vadsboleden, säger Daniel Lindh, projektledare Skövde kommun.

En tidigare gjord studie visade att just en cirkulationsplats är bästa lösningen.

– Den här blir tvåfilig på Vadsboleden, alltså med två markerade separata filer.

I rondellen kommer det också att bli utsmyckning i form av kalkstensmurar. Det är återkommande i både Badhusrondellen och Lillegårdsrondellen, det är tänkt som ett stråk.

Busshållplatser

Eftersom många flyttar in i området behövs nya busshållsplatser för lokaltrafiken, de byggs strax norr om cirkulationsplatsen och tas i bruk i december. Nytt är också att det ska bli en gång- och cykelbro över Vadsboleden, den byggs som i en båge och ska vara klar till våren.

– Den går från den gamla allén vid Aspö och ansluter ner på Rydsstigen på den östra sidan av Vadsboleden. På den sidan ser vi också över vegetationen, kanske måste några träd i dungen tas bort.

På måndagen inleddes byggprojektet med flytt av Vattenfalls huvudledning. Det arbetet ska vara klart till semestern och ska inte påverka trafiken nämnvärt.

– I augusti startar bygget av cirkulationsplatsen, man bygger en halva åt gången. Det kommer att bli lite krångligt för trafiken, men den stängs aldrig av. Däremot blir det troligen sänkt hastighet. Givetvis är vi tacksamma om folk under byggtiden kan välja en annan väg.

Korsning byggs om

Cirkulationsplatsen ska vara klar till årsskiftet. I samma projekt ingår också grannkorsningen, alltså den mellan Mariestadsvägen och Gamla Törebodavägen.

– Det är i dag ganska otydligt vad som gäller där, nu kommer vi att räta upp korsningen och trafiken på Mariestadsvägen kommer att få lämna företräde.

Kostnaden för hela projektet är 25 miljoner kronor och finansieras med medel för gatuinvestering, investeringsmedel för hållplatser samt Skövdebostäder och exploateringen av Aspö. Huvudentreprenör är Holst entreprenad AB.