07 jun 2016 15:44

07 jun 2016 15:44

Tio miljoner i underskott för nämnd

EKONOMI

Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett underskott på totalt 9,7 miljoner kronor vid årets slut.

En av orsakerna är beräknade kostnader för löneavtal utöver budgeterad nivå vilket spätt på underskottet med cirka tre miljoner kronor. Dels rör det sig om en kommungemensam särskild satsning på socionomer och dels den centrala överenskommelsen med Kommunal med satsning på undersköterskor.

Den enskild största anledningen till nämndens underskott är dock att hemvårdens kostnader.

– Det är personalkostnaderna som drar iväg. Hemvården har börjat effektivisera sitt arbete kring schemaläggning och samverkan mellan enheter och det arbetet fortsätter, säger sektorschefen Per Granat.

En av orsakerna är beräknade kostnader för löneavtal utöver budgeterad nivå vilket spätt på underskottet med cirka tre miljoner kronor. Dels rör det sig om en kommungemensam särskild satsning på socionomer och dels den centrala överenskommelsen med Kommunal med satsning på undersköterskor.

Den enskild största anledningen till nämndens underskott är dock att hemvårdens kostnader.

– Det är personalkostnaderna som drar iväg. Hemvården har börjat effektivisera sitt arbete kring schemaläggning och samverkan mellan enheter och det arbetet fortsätter, säger sektorschefen Per Granat.