08 jun 2016 18:00

08 jun 2016 18:02

15 000 nya jobb 2016

ARBETSMARKNAD: Positiv prognos från Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknaden i Skaraborg ser positiv ut de kommande åren. Nästan 30 000 nya jobb beräknas skapas fram till 2017 och arbetslösheten minska.
Men samtidigt finns en klar brist på arbetskraft i vissa yrken och problemet att få ut nyanlända i arbete kvarstår.

På onsdagen presenterade Arbetsförmedlingen sin prognosundersökning för 2016–2017.

Där står klart att framtidsutsikterna för Västra Götaland och därmed Skaraborg ser väldigt positiva ut. Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden under 2015 tilltar i styrka under 2016 med nyanställningar och ökad sysselsättning i Västra Götalandsregionen. Sysselsättningen beräknas öka med cirka 15 000 personer under 2016 i länet och med 13 000 under 2017.

– Den goda tillväxten börjar märkas i Skaraborg också. Av någon anledning är vi lite efter i konjunkturcykeln men nu har det börjat ta sig ordentligt här också, säger Magnus Oscarsson , chef för Arbetsförmedlingen i Skövde.

Minskar och ökar

Den stora flyktinginvandringen leder till ökad konsumtion i de offentliga verksamheterna och det bidrar också till den starka utvecklingen just nu.

I takt med det minskar arbetslösheten klart men det vägs nästan helt upp av just det stora inflödet av nyanlända.

– Arbetslösheten skiljer sig kraftigt mellan olika grupper. Bland inrikes födda har den minskat kraftigt, även för unga (18-24 år). Men för utrikes födda och personer utan gymnasial utbildning går det åt motsatt håll, säger Sara Andersson analytiker på Arbetsförmedlingen.

Brist på arbetskraft

Det finns dock frågetecken kring huruvida det finns arbetskraft att möta arbetsgivarnas behov.

”Inom offentlig sektor är bristen på arbetskraft mer påtaglig och rekryteringsläget mer ansträngt än någonsin tidigare. Utflödet från det reguljära utbildningssystemet är alldeles för lågt för att möta det behov som finns inom kommuner och landsting. Bristen på arbetskraft är utbredd inom flertalet yrken och matchningsläget kommer att bli mycket bekymmersamt kommande år” skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport.

Prognosen bygger på intervjuer som gjorts med över 1 700 av länets arbetsgivare under våren.

På onsdagen presenterade Arbetsförmedlingen sin prognosundersökning för 2016–2017.

Där står klart att framtidsutsikterna för Västra Götaland och därmed Skaraborg ser väldigt positiva ut. Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden under 2015 tilltar i styrka under 2016 med nyanställningar och ökad sysselsättning i Västra Götalandsregionen. Sysselsättningen beräknas öka med cirka 15 000 personer under 2016 i länet och med 13 000 under 2017.

– Den goda tillväxten börjar märkas i Skaraborg också. Av någon anledning är vi lite efter i konjunkturcykeln men nu har det börjat ta sig ordentligt här också, säger Magnus Oscarsson , chef för Arbetsförmedlingen i Skövde.

Minskar och ökar

Den stora flyktinginvandringen leder till ökad konsumtion i de offentliga verksamheterna och det bidrar också till den starka utvecklingen just nu.

I takt med det minskar arbetslösheten klart men det vägs nästan helt upp av just det stora inflödet av nyanlända.

– Arbetslösheten skiljer sig kraftigt mellan olika grupper. Bland inrikes födda har den minskat kraftigt, även för unga (18-24 år). Men för utrikes födda och personer utan gymnasial utbildning går det åt motsatt håll, säger Sara Andersson analytiker på Arbetsförmedlingen.

Brist på arbetskraft

Det finns dock frågetecken kring huruvida det finns arbetskraft att möta arbetsgivarnas behov.

”Inom offentlig sektor är bristen på arbetskraft mer påtaglig och rekryteringsläget mer ansträngt än någonsin tidigare. Utflödet från det reguljära utbildningssystemet är alldeles för lågt för att möta det behov som finns inom kommuner och landsting. Bristen på arbetskraft är utbredd inom flertalet yrken och matchningsläget kommer att bli mycket bekymmersamt kommande år” skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport.

Prognosen bygger på intervjuer som gjorts med över 1 700 av länets arbetsgivare under våren.

Bristyrken de kommande åren

Yrkesområden där bristen på arbetskraft och kompetens kommer att vara som störst under prognosperioden:

Läraryrken

Yrken inom hälso- och sjukvård

Yrken inom socialt arbete

Yrken inom bygg- och anläggning

Yrken inom teknik och IT

Kvalificerade yrken inom industrin

Några yrken inom tjänster och service

 

Källa: Arbetsförmedlingen