08 jun 2016 15:20

08 jun 2016 15:20

Avsiktsförklaringen om Billingen inte underskriven

BILLINGEN: ”Vi är så överens i vår dialog”

Det krävdes tre fullmäktigesammanträden för att godkänna avsiktsförklaringen mellan Skövde kommun och hotell Billingehus.
Men när väl Katarina Jonsson (M) och norske hotellägaren Asmund Haare träffades i förra veckan undertecknades inte ens dokumentet.

Det framkom vid en presskonferens efter kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen. SLA ställde frågan om Asmund Haare eller annan representant för hotellbolagen skrivit under avsiktsförklaringen som godkändes av ett oenigt kommunfullmäktige den 17 maj.

– Nej, det har inte gjorts. Jag har heller inte skrivit under, men vi är så överens i vår dialog så att det inte ens diskuterades. Ett Loi (Letter of intent eller avsiktsförklaring) är inget bindande avtal och vi är nu inne i diskussioner om de tre avtal som ska tas fram, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Avsiktsförklaringen är ett tiosidigt dokument som sätter upp ramarna för de tre avtal (driftsavtal, samarbetsavtal samt köpet av Blå hallen och badet) som nu förhandlas mellan parterna.

Avsiktsförklaringen i sig är inte juridiskt bindande för parterna, men i dokumentet finns klausuler om bland annat sekretess och exklusivitet som kräver underskrifter för att gälla. Enligt avsiktsförklaringen ska också förhandlingarna om avtalen vara avslutade per den 30 juni.

När avsiktsförklaringen ska undertecknas är inte bestämt.

Haare och Jonsson möttes i Skövde så sent som i förra veckan. Förhandlingarna har legat nere i väntan på kommunfullmäktiges slutliga beslut, men nu går de in i en mer detaljerad fas.

– Vi diskuterar mycket hur vi ska få det här att takta så bra som möjligt. Var och när de olika investeringarna ska ske, säger Jonsson.

Hon säger målet är att ha förslag till slutliga avtal framme för beslut i kommunfullmäktige i september eller möjligen till ett extrainsatt sammanträde i augusti.

Det framkom vid en presskonferens efter kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen. SLA ställde frågan om Asmund Haare eller annan representant för hotellbolagen skrivit under avsiktsförklaringen som godkändes av ett oenigt kommunfullmäktige den 17 maj.

– Nej, det har inte gjorts. Jag har heller inte skrivit under, men vi är så överens i vår dialog så att det inte ens diskuterades. Ett Loi (Letter of intent eller avsiktsförklaring) är inget bindande avtal och vi är nu inne i diskussioner om de tre avtal som ska tas fram, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Avsiktsförklaringen är ett tiosidigt dokument som sätter upp ramarna för de tre avtal (driftsavtal, samarbetsavtal samt köpet av Blå hallen och badet) som nu förhandlas mellan parterna.

Avsiktsförklaringen i sig är inte juridiskt bindande för parterna, men i dokumentet finns klausuler om bland annat sekretess och exklusivitet som kräver underskrifter för att gälla. Enligt avsiktsförklaringen ska också förhandlingarna om avtalen vara avslutade per den 30 juni.

När avsiktsförklaringen ska undertecknas är inte bestämt.

Haare och Jonsson möttes i Skövde så sent som i förra veckan. Förhandlingarna har legat nere i väntan på kommunfullmäktiges slutliga beslut, men nu går de in i en mer detaljerad fas.

– Vi diskuterar mycket hur vi ska få det här att takta så bra som möjligt. Var och när de olika investeringarna ska ske, säger Jonsson.

Hon säger målet är att ha förslag till slutliga avtal framme för beslut i kommunfullmäktige i september eller möjligen till ett extrainsatt sammanträde i augusti.