08 jun 2016 06:00

08 jun 2016 06:00

Så mycket får Skövdes lärare extra i lönelyft

LÄRARLÖNELYFTET: "Vi kommer lägga oss i det lägre beloppet"

Nu är det klart hur mycket pengar Skövde kommun får extra för att höja lärarnas löner.
– Lyftet ska komma många till del, säger Gustaf Olsson, sektorschef för barn och utbildning.

Staten betalar ut tre miljarder i det så kallade Lärarlönelyftet för läsåret 2016/2017.

Pengarna ska gå till att höja lärarnas löner utöver det ordinarie lönepåslaget.

För lärarna som jobbar på de kommunala skolorna i Skövde innebär det att man får dela på 16,3 miljoner kronor.

– Vi visste att det skulle komma, men jag har inte tänkt på någon exakt summa. Men det är positivt, det är klart, säger Olsson.

Självskattning

För någon månad sedan satte man samman en grupp med ett antal rektorer, berörda fackförbund och personalavdelningen vilka ska arbeta fram ett direktiv för hur pengarna ska fördelas.

– Sen är det vi i ledningsgruppen som beslutar. Allt är inte helt klart än.

Inom några veckor ska dock gruppens arbete vara färdigt.

– Sen startar det stora arbetet, värderingen som rektorerna ska göra för att se vilka som ska komma i fråga för lyftet. Vi ska använda någon form av självskattningsverktyg.

Hur fungerar det?

– Det är ett digitalt verktyg där du som lärare värderar dig själv gentemot kriterierna som satts upp (se faktaruta). Den sista delen är sen att rektorn uttalar sig om läraren ska komma i fråga eller inte. Sen får vi ha en större grupp som ser över det, säger Olsson och fortsätter:

– Vi kommer garanterat ha fler som anser sig vara föremål för lyftet än vi har pengar till.

Många får dela

Summan gäller alltså inte lärarna inom friskolorna, de sköter sig själva.

Den genomsnittliga löneökningen för lärarna som är med i lärarlönelyftet kommer vara 2 500–3 500 kronor.

En del får alltså mer i löneökning och andra mindre.

– Vi har sagt att vill låta lyftet komma många till del, så vi kommer lägga oss i det lägre beloppet, förklarar Gustaf Olsson.

Ingen lärarflykt

Hur stort bidrag en kommun eller friskola får baseras på antalet elever i skolorna. Om lönelyftet kan stoppa lärarflykten från Skövde – som SLA tidigare skrivit om – är oklart.

Gustaf Olsson tycker att det är ett orättvist begrepp.

– Vi har ett flöde och det är fler som kommer in än som kommer ut. Men som lärare i dag så kan du genom byta kommun och sen komma tillbaka höja din lön med ett antal tusen. Det är inget unikt för oss.

Staten betalar ut tre miljarder i det så kallade Lärarlönelyftet för läsåret 2016/2017.

Pengarna ska gå till att höja lärarnas löner utöver det ordinarie lönepåslaget.

För lärarna som jobbar på de kommunala skolorna i Skövde innebär det att man får dela på 16,3 miljoner kronor.

– Vi visste att det skulle komma, men jag har inte tänkt på någon exakt summa. Men det är positivt, det är klart, säger Olsson.

Självskattning

För någon månad sedan satte man samman en grupp med ett antal rektorer, berörda fackförbund och personalavdelningen vilka ska arbeta fram ett direktiv för hur pengarna ska fördelas.

– Sen är det vi i ledningsgruppen som beslutar. Allt är inte helt klart än.

Inom några veckor ska dock gruppens arbete vara färdigt.

– Sen startar det stora arbetet, värderingen som rektorerna ska göra för att se vilka som ska komma i fråga för lyftet. Vi ska använda någon form av självskattningsverktyg.

Hur fungerar det?

– Det är ett digitalt verktyg där du som lärare värderar dig själv gentemot kriterierna som satts upp (se faktaruta). Den sista delen är sen att rektorn uttalar sig om läraren ska komma i fråga eller inte. Sen får vi ha en större grupp som ser över det, säger Olsson och fortsätter:

– Vi kommer garanterat ha fler som anser sig vara föremål för lyftet än vi har pengar till.

Många får dela

Summan gäller alltså inte lärarna inom friskolorna, de sköter sig själva.

Den genomsnittliga löneökningen för lärarna som är med i lärarlönelyftet kommer vara 2 500–3 500 kronor.

En del får alltså mer i löneökning och andra mindre.

– Vi har sagt att vill låta lyftet komma många till del, så vi kommer lägga oss i det lägre beloppet, förklarar Gustaf Olsson.

Ingen lärarflykt

Hur stort bidrag en kommun eller friskola får baseras på antalet elever i skolorna. Om lönelyftet kan stoppa lärarflykten från Skövde – som SLA tidigare skrivit om – är oklart.

Gustaf Olsson tycker att det är ett orättvist begrepp.

– Vi har ett flöde och det är fler som kommer in än som kommer ut. Men som lärare i dag så kan du genom byta kommun och sen komma tillbaka höja din lön med ett antal tusen. Det är inget unikt för oss.

Kraven för Lärarlönelyftet

Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen

Läraren ska med stöd av formell utbildning på avancerad nivå ha förbättrat undervisningens innehåll.

Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket.

Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

Källa: Skolverket