08 jun 2016 11:44

08 jun 2016 11:44

Skas vårdplaneringsteam jobbar under sommaren

SKARABORG: Slopad indragning efter kritik

Kommunernas kritik fick Skaraborgs sjukhus att tänka om och vårdplaneringsteamet kommer att jobba som vanligt i sommar.

Inför förra sommaren tog dåvarande sjukhusdirektören Lars Johansson beslut om att den personal i teamet som var i tjänst, under en treveckorsperiod, skulle jobba på akutmottagningen. Vårdplaneringen, som främst handlar om att få färdigbehandlade patienter så snabbt som möjligt ska tas om hand av hemkommuner, fick i stället skötas av avdelningarna.

Vårdförbundet protesterade mot åtgärden och pekade på flera nackdelar.

Inför årets semesterperiod återgår Skas till den tidigare ordningen.

De medlemmar i vårdplaneringsteamet som inte har semester ska jobba med just vårdplanering.

– Kommunerna tyckte inte att det fungerade så bra förra sommaren, säger chefläkare Marga Brisman och tillägger:

– Vårdplaneringen är en viktig del, i synnerhet då vi inte har så många vårdplatser under semestrarna. Dessutom har vi fått signaler om att både Närhälsan och kommunerna har svårt att få tillräckligt med vikarier, vilket gör planeringen ännu viktigare.

Just nu saknar Skas bemanning för att ha lika många vårdplatser öppna som förra sommaren. Arbetet pågår och Marga Brisman kan inte säga exakt hur stor bristen är, men jämfört med läget som var för några veckor sedan ser det bättre ut.

– Vi kommer att ta hand om alla, men blir det fullt på en avdelning kan en patient hamna på en vårdavdelning som inte tillhör den specialiteten. Det innebär längre vårdtider, det får vi bara räkna med.

Akuten har inte fyllt bemanningen och mottagningen har högsta prioritet.

– Vi frågar alla med rätt kompetens om de kan ta extrapass på akuten, men ingen beordras.

Inför förra sommaren tog dåvarande sjukhusdirektören Lars Johansson beslut om att den personal i teamet som var i tjänst, under en treveckorsperiod, skulle jobba på akutmottagningen. Vårdplaneringen, som främst handlar om att få färdigbehandlade patienter så snabbt som möjligt ska tas om hand av hemkommuner, fick i stället skötas av avdelningarna.

Vårdförbundet protesterade mot åtgärden och pekade på flera nackdelar.

Inför årets semesterperiod återgår Skas till den tidigare ordningen.

De medlemmar i vårdplaneringsteamet som inte har semester ska jobba med just vårdplanering.

– Kommunerna tyckte inte att det fungerade så bra förra sommaren, säger chefläkare Marga Brisman och tillägger:

– Vårdplaneringen är en viktig del, i synnerhet då vi inte har så många vårdplatser under semestrarna. Dessutom har vi fått signaler om att både Närhälsan och kommunerna har svårt att få tillräckligt med vikarier, vilket gör planeringen ännu viktigare.

Just nu saknar Skas bemanning för att ha lika många vårdplatser öppna som förra sommaren. Arbetet pågår och Marga Brisman kan inte säga exakt hur stor bristen är, men jämfört med läget som var för några veckor sedan ser det bättre ut.

– Vi kommer att ta hand om alla, men blir det fullt på en avdelning kan en patient hamna på en vårdavdelning som inte tillhör den specialiteten. Det innebär längre vårdtider, det får vi bara räkna med.

Akuten har inte fyllt bemanningen och mottagningen har högsta prioritet.

– Vi frågar alla med rätt kompetens om de kan ta extrapass på akuten, men ingen beordras.