08 jun 2016 18:00

08 jun 2016 18:00

Skolan går åtta miljoner back

SKÖVDE

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 8,1 miljoner för 2016 i tertialrapporten för januari-april. Orsaken är en särskild lönesatsning på förskolelärarna värd 3,9 miljoner kronor.

Två miljoner är underskott kopplat till nyanlända och där söker nämnden ytterligare medel ur de 30 miljoner kronor som kommunen fått extra från staten.

Med en ram på över en miljard kronor är det beräknade underskottet under en procent och föranleder inga extra åtgärder.

– Vi sitter lugnt i båten i nuläget, säger sektorschefen Gustaf Olsson.

En osäkerhet är de statliga bidragen för asylsökande som kommunerna har rätt att söka. Migrationsverket ligger cirka ett år efter med sina beslut om att betala ut schablonbidragen. Orsaken är arbetsbelastningen på verket.

– Vi får göra uppskattningar, men för Skövdes del handlar det om cirka sex miljoner kronor, säger Maria Gyllenberg, controller vid barn- och utbildningskontoret.

Två miljoner är underskott kopplat till nyanlända och där söker nämnden ytterligare medel ur de 30 miljoner kronor som kommunen fått extra från staten.

Med en ram på över en miljard kronor är det beräknade underskottet under en procent och föranleder inga extra åtgärder.

– Vi sitter lugnt i båten i nuläget, säger sektorschefen Gustaf Olsson.

En osäkerhet är de statliga bidragen för asylsökande som kommunerna har rätt att söka. Migrationsverket ligger cirka ett år efter med sina beslut om att betala ut schablonbidragen. Orsaken är arbetsbelastningen på verket.

– Vi får göra uppskattningar, men för Skövdes del handlar det om cirka sex miljoner kronor, säger Maria Gyllenberg, controller vid barn- och utbildningskontoret.