08 jun 2016 16:05

08 jun 2016 16:05

Stark prognos för kommunen

SKÖVDE: Årets första tertialrapport

Skövde kommun presenterar en stark prognos för 2016 års resultat i årets första tertialrapport, perioden januari–april.

Överskottet tros bli 118,8 miljoner kronor vilket är 26,9 miljoner bättre än budget.

– Vi är extremt expansiva, men bedöms ändå göra ett bra resultat. Det är viktigt och innebär att vi behöver låna mindre till våra satsningar, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Ökade generella statsbidrag, minskade avskrivnings- och finansiella kostnader är anledningar till förbättringarna.

Barn- och utbildningsnämnden samt vård och omsorgsnämnden förväntas göra underskott om 8,2 respektive 9,7 miljoner kronor, men det är inget som oroar kommunledningen. Underskotten kommer att täckas i bokslutet, men nämnderna uppmanas att ha en ekonomi i balans till budgetåret 2017.

Flera nämnder tros gå plus under 2016 och Katarina Jonsson berömmer särskilt socialnämnden och deras arbete med att hålla ner kostnaderna försörjningsstödet.

Överskottet tros bli 118,8 miljoner kronor vilket är 26,9 miljoner bättre än budget.

– Vi är extremt expansiva, men bedöms ändå göra ett bra resultat. Det är viktigt och innebär att vi behöver låna mindre till våra satsningar, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Ökade generella statsbidrag, minskade avskrivnings- och finansiella kostnader är anledningar till förbättringarna.

Barn- och utbildningsnämnden samt vård och omsorgsnämnden förväntas göra underskott om 8,2 respektive 9,7 miljoner kronor, men det är inget som oroar kommunledningen. Underskotten kommer att täckas i bokslutet, men nämnderna uppmanas att ha en ekonomi i balans till budgetåret 2017.

Flera nämnder tros gå plus under 2016 och Katarina Jonsson berömmer särskilt socialnämnden och deras arbete med att hålla ner kostnaderna försörjningsstödet.