09 jun 2016 10:30

09 jun 2016 10:32

Drivkrafter inom detaljhandeln

SKÖVDE: Ny forskning från högskolan

Vad är den viktigaste drivkraften för dem som arbetar inom handeln? Det har en grupp forskare på Högskolan i Skövde tagit reda på.

I detaljhandeln handlar karriär inte bara om att klättra i hierarkin och stiga i graderna. De viktigaste drivkrafterna är anställningstrygghet, möjlighet att kombinera arbetet med familjeliv och andra intressen samt möjlighet att arbeta där man bor. Det visar ny forskning från Högskolan i Skövde.

Anställningstrygghet är den enskilt viktigaste karriärfaktorn för medarbetare inom detaljhandeln, men det är inget som branschen förknippas med i dagsläget. Tidigare forskning har visat att personer som arbetar i detaljhandeln i Sverige trivs mycket bra med sina jobb i motsats till vad den internationella forskningen i andra länder visar. Dessa resultat föranledde forskarna att intressera sig för karriär och karriärvägar inom detaljhandeln i Sverige.

I detaljhandeln handlar karriär inte bara om att klättra i hierarkin och stiga i graderna. De viktigaste drivkrafterna är anställningstrygghet, möjlighet att kombinera arbetet med familjeliv och andra intressen samt möjlighet att arbeta där man bor. Det visar ny forskning från Högskolan i Skövde.

Anställningstrygghet är den enskilt viktigaste karriärfaktorn för medarbetare inom detaljhandeln, men det är inget som branschen förknippas med i dagsläget. Tidigare forskning har visat att personer som arbetar i detaljhandeln i Sverige trivs mycket bra med sina jobb i motsats till vad den internationella forskningen i andra länder visar. Dessa resultat föranledde forskarna att intressera sig för karriär och karriärvägar inom detaljhandeln i Sverige.