09 jun 2016 06:00

09 jun 2016 06:00

Fjärrvärmenätet byggs ut i Skövde

SKÖVDE: Fjärrvärmearbete pågår vid Garpaparken

Ett arbete för att skapa en förstärkningsledning för fjärrvärme pågår just nu i Skövde utmed Garpaparken. Ledningsarbetet kommer att sträcka sig från Slingvägen och ner till Xenia-huset vid Mariesjö.

Bygget av förstärkningsledningen kommer att pågå fram till oktober då arbetet planeras vara färdigt. Syftet med bygget av den nya ledningen är att förstärka driftmöjligheterna från den nya värmepannan som byggs just nu av Skövde värmeverk, och som blir granne med den befintliga sopförbränningsanläggningen i Timboholm .

Block 4 kallas det nya biobränsleeldade värmeverket som ska tas i drift under hösten. Fjärrvärmeverkets ledningsnät är just nu cirka 15 mil långt.

– Det blir ett nytt ledningsnät in mot centrala Skövde, säger Maria Karlsson, fjärrvärmechef. Vi behöver bygga ut ledningsnätet när den nya pannan tas i bruk och vi kommer att öka produktionen därifrån. Vi har identifierat flaskhalsar i fjärrvärmenätet och de bygger vi bort nu, säger Maria Karlsson.

När arbetet pågår kommer cykel- och gångbanan som sträcker sig från Slingvägen och in i tunneln mot Garpaparken att vara avstängd. Men många människor respekterar inte avstängningen utan genar över den starkt trafikerade Majorsgatan, för att nå Rådhusgatan. Något som redan skapat flera farliga trafiksituationer vid gatan runt Garpadammen.

Bygget av förstärkningsledningen kommer att pågå fram till oktober då arbetet planeras vara färdigt. Syftet med bygget av den nya ledningen är att förstärka driftmöjligheterna från den nya värmepannan som byggs just nu av Skövde värmeverk, och som blir granne med den befintliga sopförbränningsanläggningen i Timboholm .

Block 4 kallas det nya biobränsleeldade värmeverket som ska tas i drift under hösten. Fjärrvärmeverkets ledningsnät är just nu cirka 15 mil långt.

– Det blir ett nytt ledningsnät in mot centrala Skövde, säger Maria Karlsson, fjärrvärmechef. Vi behöver bygga ut ledningsnätet när den nya pannan tas i bruk och vi kommer att öka produktionen därifrån. Vi har identifierat flaskhalsar i fjärrvärmenätet och de bygger vi bort nu, säger Maria Karlsson.

När arbetet pågår kommer cykel- och gångbanan som sträcker sig från Slingvägen och in i tunneln mot Garpaparken att vara avstängd. Men många människor respekterar inte avstängningen utan genar över den starkt trafikerade Majorsgatan, för att nå Rådhusgatan. Något som redan skapat flera farliga trafiksituationer vid gatan runt Garpadammen.