09 jun 2016 14:11

09 jun 2016 14:11

Kulturavdelning vill rädda rivningshotad byggnad

SKÖVDE

Kulturavdelningen hos Skövde kommun avråder från att riva den tidigare livsmedelsaffären i Havstena.

Det framgår av avdelningens yttrande om den nya detaljplan som är ute på på remiss. AB Skövdebostäder äger fastigheten och vill riva byggnaden för att bygga nya bostäder.

Kulturavdelningen pekar på att kommunens eget kulturmiljöprogram lyfter fram att områdets 1960-talsutformning bör bevaras.

Den lilla livsmedelshallen beskrivs som tidstypisk och anses ha ett högt kulturhistoriskt egenvärde.

Den ingår i ett större arkitektoniskt sammanhang och de gröna gårdsrummen mellan husen beskrivs som viktiga att bevara.

Byggnaden har kvar ursprunglig fasad i gult tegel och bred takfotssarg i kopparplåt.

Det framgår av avdelningens yttrande om den nya detaljplan som är ute på på remiss. AB Skövdebostäder äger fastigheten och vill riva byggnaden för att bygga nya bostäder.

Kulturavdelningen pekar på att kommunens eget kulturmiljöprogram lyfter fram att områdets 1960-talsutformning bör bevaras.

Den lilla livsmedelshallen beskrivs som tidstypisk och anses ha ett högt kulturhistoriskt egenvärde.

Den ingår i ett större arkitektoniskt sammanhang och de gröna gårdsrummen mellan husen beskrivs som viktiga att bevara.

Byggnaden har kvar ursprunglig fasad i gult tegel och bred takfotssarg i kopparplåt.