09 jun 2016 16:37

09 jun 2016 16:37

Mjölktand satt kvar i käken

IVO

En 24-årig patient från Skövde besökte 2014 sin tandläkare akut på grund av ömhet i överkäken. Då upptäcktes att en mjölktand satt kvar och att den permanenta hörntanden inte kunnat komma fram, vilket medförde att fem tänder fick tas bort och att två års tandreglering fick tillgripas.

Problemet borde ha framkommit vid en undersökning 2003 men tand nummer 53 misstogs för att vara tand 13.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har behandlat en lex Maria-anmälan från folktandvården och en anmälan från patienten. Ivo avslutar ärendet och menar att vårdgivaren uppfyllt sin anmälnings- och utredningsskyldighet. Patientanmälan utreddes inte då fallet var för gammalt. Ivo ska inte utreda händelser som är mer än två år gamla.

Problemet borde ha framkommit vid en undersökning 2003 men tand nummer 53 misstogs för att vara tand 13.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har behandlat en lex Maria-anmälan från folktandvården och en anmälan från patienten. Ivo avslutar ärendet och menar att vårdgivaren uppfyllt sin anmälnings- och utredningsskyldighet. Patientanmälan utreddes inte då fallet var för gammalt. Ivo ska inte utreda händelser som är mer än två år gamla.