09 jun 2016 14:38

09 jun 2016 14:38

Momsfördyring pressar äventyrsbad

SKÖVDE: Kostar en miljon extra

Äventyrsbadet i Skövde har fått kraftigt ökade kostnader efter förändringar i vilka momssatser som ska gälla.
Förändringen innebär att kommunen måste betala ytterligare en miljon kronor i moms under 2016.

Hela entréavgiften till äventyrsbadet och relaxavdelningen belastas numera med en 25-procentig momssats och det slår hårt mot anläggningens ekonomi.

Enligt Kaj-Eve Enroth (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden jobbar man med flera åtgärder för att försöka intäkterna.

– Vårt babysim är populärt och det kan bli extra tillfällen där, säger Enroth.

Även personalbemanningen liksom öppettiderna kommer att ses över.

I tertialrapporten för januari–april prognostiserar nämnden ett underskott på 1,3 miljoner kronor för 2016. Momseffekten är den stora delen, men ett ökat antal sjukskrivningar för bad- och receptionspersonalen bidrar också.

I budgeten är intäkterna för sommaren lågt prognostiserade, men man vet sedan tidigare år att det snabbt kan ändras, i synnerhet om det blir en regnig sommar. Då får badet fler besökare.

Hela entréavgiften till äventyrsbadet och relaxavdelningen belastas numera med en 25-procentig momssats och det slår hårt mot anläggningens ekonomi.

Enligt Kaj-Eve Enroth (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden jobbar man med flera åtgärder för att försöka intäkterna.

– Vårt babysim är populärt och det kan bli extra tillfällen där, säger Enroth.

Även personalbemanningen liksom öppettiderna kommer att ses över.

I tertialrapporten för januari–april prognostiserar nämnden ett underskott på 1,3 miljoner kronor för 2016. Momseffekten är den stora delen, men ett ökat antal sjukskrivningar för bad- och receptionspersonalen bidrar också.

I budgeten är intäkterna för sommaren lågt prognostiserade, men man vet sedan tidigare år att det snabbt kan ändras, i synnerhet om det blir en regnig sommar. Då får badet fler besökare.