09 jun 2016 11:49

09 jun 2016 17:52

Redo för arbete inom vårdyrken

SKÖVDE: Avslutning för vård- och omsorgselever vid Vuxenutbildning Skövde.

Efter tre terminer på Vuxenutbildning i Skövde så har nu 55 elever tagit examen inom vård- och omsorgsutbildningen. Målet för utbildningen har varit att ge en yrkesmässig kompetens och nu kan eleverna söka arbete inom vård och äldreomsorg.

Utbildningen vid Vuxenutbildning i Skövde ges både som vanliga lektioner och som studier på distans, i flera av kurserna har även lärandet skett direkt på olika arbetsplatser runt om i länet. Flera elever har under de två första terminerna lagt minst halva sin studietid på olika arbetsplatsförlagda praktikplatser, då har de fått arbeta inom LSS samt äldreomsorgen. Praktiken har varit förlagd till kommunerna Tibro, Karlsborg och Hjo och har pågått undre tre stycken perioder om fem veckor vardera.

Målet för treterminsutbildningen är att ge en yrkesmässig kompetens för arbetet inom vård- och omsorg, då till exempel som undersköterska, boende- och arbetshandledare, personlig assisten eller som stödassistent. Utbildningen för vuxeneleverna ska motsvara karaktärskurserna inom gymnasiets vård- och omsorgsutbildning. Under den sista terminen har de fördjupat sig inom en kurs, akutsjukvård, special- eller socialpedagogik, psykiatri eller äldres hälsa och livskvalitet.

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege och tillsammans med sina betyg får eleverna också ett VO-diplom. Vård- och omsorgscollege är den samverkansform mellan utbildare och arbetsliv, genom samarbetet utformas utbildningen för att passa arbetslivets behov av rätt kompetens.

Utbildningen vid Vuxenutbildning i Skövde ges både som vanliga lektioner och som studier på distans, i flera av kurserna har även lärandet skett direkt på olika arbetsplatser runt om i länet. Flera elever har under de två första terminerna lagt minst halva sin studietid på olika arbetsplatsförlagda praktikplatser, då har de fått arbeta inom LSS samt äldreomsorgen. Praktiken har varit förlagd till kommunerna Tibro, Karlsborg och Hjo och har pågått undre tre stycken perioder om fem veckor vardera.

Målet för treterminsutbildningen är att ge en yrkesmässig kompetens för arbetet inom vård- och omsorg, då till exempel som undersköterska, boende- och arbetshandledare, personlig assisten eller som stödassistent. Utbildningen för vuxeneleverna ska motsvara karaktärskurserna inom gymnasiets vård- och omsorgsutbildning. Under den sista terminen har de fördjupat sig inom en kurs, akutsjukvård, special- eller socialpedagogik, psykiatri eller äldres hälsa och livskvalitet.

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege och tillsammans med sina betyg får eleverna också ett VO-diplom. Vård- och omsorgscollege är den samverkansform mellan utbildare och arbetsliv, genom samarbetet utformas utbildningen för att passa arbetslivets behov av rätt kompetens.