09 jun 2016 20:04

09 jun 2016 20:04

Releasekonsert

SKÖVDE: Ny cd från vokalensemble

S:ta Helena Vokalensemble har gjort en cd tillsammans med dirigenten Gunnar Eriksson.

Under torsdagskvällen var det releasekonsert i S:ta Helena kyrka. Skivan som heter Din klara sol beskrevs då innehålla sånger som välkomnar sommaren. Kören startade 2013 och leds av kyrkomusikerna Ewa Hermansson och Samuel Johansson.

Under torsdagskvällen var det releasekonsert i S:ta Helena kyrka. Skivan som heter Din klara sol beskrevs då innehålla sånger som välkomnar sommaren. Kören startade 2013 och leds av kyrkomusikerna Ewa Hermansson och Samuel Johansson.