09 jun 2016 12:41

09 jun 2016 12:42

Robotarna fixar gräset

SKÖVDE: Många fördelar när kommunen satsar på robotgräsklippare

Skövde kommun kommer i år att installera robotgräsklippare på fler av de egna fastigheterna.
– Den tid som tidigare lades på gräsklippning kan nu i stället användas för att skapa en bättre standard på utemiljön, säger Ingemar Linusson, fasighetschef.

Robotgräsklippare syns på allt fler platser, framför allt i många villaträdgårdar. Förra sommaren satsade även kommunen på att installera robotgräsklippare på flera av sina förskolor. Påfågeln, Ekebacken, Solrosen, Claesborg och Hattstugan var först ut. Sedan dess har även Hentorps vårdcentral tillkommit, liksom Ollonborren och Ekedal.

I år ska klippare också installeras på Norrmalms äldreboende (innergårdarna), gruppbostad Kyrkbacken, gruppbostad Kapellgårdsgata, Lilla Kultomten och Blåvingen.

– Planen är att få igång dem under sommaren, men det har blivit något försenat på grund av resursbrist, säger Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun.

Bättre kvalitet

Det var när kommunens tekniska avdelning försökte komma på idéer där man förbättrade kvaliteten utan extra kostnad som det här med robotgräsklippare dök upp och förra året kom de första på plats..

– Det har fallit mycket väl ut, bättre kvalitet utan extra kostnad.

– Anledningen till att vi genomför detta är inte att spara pengar utan att få en bättre standard på våra utemiljöer.

Tid som kommunens vaktmästare tidigare lade på gräsklippning kan nu i stället läggas på att rensa, trimma, klippa buskar och träd och att städa, exempelvis sandsopning på asfaltstytor.

– På vissa av våra fastigheter har vi eftersatt skötsel som vi nu sakta men säkert börjar komma i kapp med.

Robotgräsklipparna för också annat gott med sig – nu slipper man orosmomentet på bland annat förskolorna när de stora maskinerna kom in på gårdarna.

– Så detta förbättrar arbetsmiljön för såväl våra pedagoger som för våra parkarbetare och det skapar en säkrare miljö för våra barn.

Ingemar Linusson är nöjd med satsningen på klipparna.

– Efter en del inkörningsproblem fungerar systemet med robotgräsklippare bra, med några få undantag.

Kommunen kommer att fortsätta satsningen med robotgräsklippare på lämpliga fastigheter. En klippare kostar 15 000 till 20 000 kronor.

Robotgräsklippare syns på allt fler platser, framför allt i många villaträdgårdar. Förra sommaren satsade även kommunen på att installera robotgräsklippare på flera av sina förskolor. Påfågeln, Ekebacken, Solrosen, Claesborg och Hattstugan var först ut. Sedan dess har även Hentorps vårdcentral tillkommit, liksom Ollonborren och Ekedal.

I år ska klippare också installeras på Norrmalms äldreboende (innergårdarna), gruppbostad Kyrkbacken, gruppbostad Kapellgårdsgata, Lilla Kultomten och Blåvingen.

– Planen är att få igång dem under sommaren, men det har blivit något försenat på grund av resursbrist, säger Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun.

Bättre kvalitet

Det var när kommunens tekniska avdelning försökte komma på idéer där man förbättrade kvaliteten utan extra kostnad som det här med robotgräsklippare dök upp och förra året kom de första på plats..

– Det har fallit mycket väl ut, bättre kvalitet utan extra kostnad.

– Anledningen till att vi genomför detta är inte att spara pengar utan att få en bättre standard på våra utemiljöer.

Tid som kommunens vaktmästare tidigare lade på gräsklippning kan nu i stället läggas på att rensa, trimma, klippa buskar och träd och att städa, exempelvis sandsopning på asfaltstytor.

– På vissa av våra fastigheter har vi eftersatt skötsel som vi nu sakta men säkert börjar komma i kapp med.

Robotgräsklipparna för också annat gott med sig – nu slipper man orosmomentet på bland annat förskolorna när de stora maskinerna kom in på gårdarna.

– Så detta förbättrar arbetsmiljön för såväl våra pedagoger som för våra parkarbetare och det skapar en säkrare miljö för våra barn.

Ingemar Linusson är nöjd med satsningen på klipparna.

– Efter en del inkörningsproblem fungerar systemet med robotgräsklippare bra, med några få undantag.

Kommunen kommer att fortsätta satsningen med robotgräsklippare på lämpliga fastigheter. En klippare kostar 15 000 till 20 000 kronor.