09 jun 2016 14:40

09 jun 2016 14:40

Skövde kommun får låg rankning

SKÖVDE: Lärarförbundet rankar musik- och kulturskolekommuner i Sverige

Lärarförbundet har för åttonde året utsett de bästa musik- och kulturskolekommunerna i landet. För Skövdes del är det tyvärr ingen smickrande statistik som redovisas, Skövde hamnar först på plats 257 i den nationella undersökningen. Inom Västra Götalandsregionen innebär det att Skövde landar på en bottennotering med plats tre från slutet av listan.

Genom den årliga undersökningen som Lärarförbundet genomför vill man lyfta fram kommuner runt om i landet som satsar på sina musikskolor och kulturskolor. Statistiken som ligger till grund för utvärderingen har samlas in via föreningen Kulturskolerådet och organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Rankningen inom bästa musik- och kulturskolekommun bygger på tre olika kriterier. Det är vilka resurser en kommun lägger på sina utbildningar inom musik och kultur i skolorna, då räknat i kronor per invånare som är i åldern mellan 7 till 15 år. Även hur många elever som deltar i den kommunala verksamheten räknas in, samt den medelavgift som tas ut av eleverna.

Avgifterna för deltagandet i en musik- eller kulturskola varierar kraftigt mellan olika kommuner, men det finns exempel på kommuner där man inte tar ut någon avgift alls från eleverna. Det finns även sju kommuner i landet som inte erbjuder någon verksamhet överhuvudtaget åt sina unga invånare.

– Det är naturligtvis inte acceptabelt att det finns kommuner som inte har musik- och kulturskola alls. Sverige är ett land med gott internationellt renommé när det gäller att få fram unga artister och kulturpersonligheter i världsklass och det är viktigt att vi även fortsättningsvis ger våra barn goda förutsättningar att få utöva kultur, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, i ett pressmeddelande.

För tredje året i rad har nu Ragunda kommun i Jämtland kammat hem första platsen i den årliga rankningen av Sveriges kommuner, därefter följer Svenljunga och Hällefors. Som bästa kommun inom Skaraborg hamnar Töreboda med en plats 39 i rankningen för hela landet.

För Skövdes del är det mer dystra siffror som redovisas, visserligen har man klättrat upp några pinnhål från förra årets mätning då kommunen låg på plats 262 i riket. Nu visar årets statistik att kommunen har tagit sig upp till plats 257 av landets alla 290 kommuner. Det innebär att Skövde landar på en tredje plats, från slutet av listan räknat, inom Västra Götaland.

– Att få möjlighet att i tidig ålder lära sig skapa, spela instrument, sjunga i kör eller spela teater är både utvecklande och roligt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Genom den årliga undersökningen som Lärarförbundet genomför vill man lyfta fram kommuner runt om i landet som satsar på sina musikskolor och kulturskolor. Statistiken som ligger till grund för utvärderingen har samlas in via föreningen Kulturskolerådet och organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Rankningen inom bästa musik- och kulturskolekommun bygger på tre olika kriterier. Det är vilka resurser en kommun lägger på sina utbildningar inom musik och kultur i skolorna, då räknat i kronor per invånare som är i åldern mellan 7 till 15 år. Även hur många elever som deltar i den kommunala verksamheten räknas in, samt den medelavgift som tas ut av eleverna.

Avgifterna för deltagandet i en musik- eller kulturskola varierar kraftigt mellan olika kommuner, men det finns exempel på kommuner där man inte tar ut någon avgift alls från eleverna. Det finns även sju kommuner i landet som inte erbjuder någon verksamhet överhuvudtaget åt sina unga invånare.

– Det är naturligtvis inte acceptabelt att det finns kommuner som inte har musik- och kulturskola alls. Sverige är ett land med gott internationellt renommé när det gäller att få fram unga artister och kulturpersonligheter i världsklass och det är viktigt att vi även fortsättningsvis ger våra barn goda förutsättningar att få utöva kultur, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, i ett pressmeddelande.

För tredje året i rad har nu Ragunda kommun i Jämtland kammat hem första platsen i den årliga rankningen av Sveriges kommuner, därefter följer Svenljunga och Hällefors. Som bästa kommun inom Skaraborg hamnar Töreboda med en plats 39 i rankningen för hela landet.

För Skövdes del är det mer dystra siffror som redovisas, visserligen har man klättrat upp några pinnhål från förra årets mätning då kommunen låg på plats 262 i riket. Nu visar årets statistik att kommunen har tagit sig upp till plats 257 av landets alla 290 kommuner. Det innebär att Skövde landar på en tredje plats, från slutet av listan räknat, inom Västra Götaland.

– Att få möjlighet att i tidig ålder lära sig skapa, spela instrument, sjunga i kör eller spela teater är både utvecklande och roligt, säger Johanna Jaara Åstrand.