09 jun 2016 16:27

09 jun 2016 16:27

Skövde vill också köpa banvall

SKÖVDE

Trafikverket vill sälja mark och byggnader kopplade till Karlsborgsbanan. Skövde kommun är positiva till att Tibro och Karlsborgs kommuner ges möjlighet att köpa banvallen.

I sitt remissvar skriver Skövde kommun att man är i sin tur är intresserat av att köpa den del av banan som ligger inom Skövde kommun, det vill säga terminalområdet på Mariesjö och banvallen ut från Skövde, förbi Igelstorp.

I sitt remissvar skriver Skövde kommun att man är i sin tur är intresserat av att köpa den del av banan som ligger inom Skövde kommun, det vill säga terminalområdet på Mariesjö och banvallen ut från Skövde, förbi Igelstorp.