10 jun 2016 06:00

10 jun 2016 06:00

Många åsikter om bostadsbygge

DETALJPLAN: 17 yttranden om planen för Äppelbyn vid Knistad

Förlopp. Processen för byggandet av bostäder i den så kallade Äppelbyn vid Knistad fortsätter.
Utställningstiden för detaljplanen är slut och sammanräkningen säger att 17 olika yttranden kommit in.

Detaljplanen för del av Knistad 2:4 har funnits utställd på Stadshuset fram till mitten av maj. I samband med det har det funnits möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter på planen – något som flertalet har valt att göra.

– Vi har fått in 17 stycken yttranden. Genomsnittet för liknande ärenden ligger runt 10-15 stycken, säger Sofie Aronson som är planarkitekt på sektor Samhällsbyggnad i Skövde kommun.

Vad handlar synpunkterna främst om?

– De största frågorna som vi utreder handlar i första hand om närheten till jordbruksmark samt anslutning till planområdet via väg 3010, säger Aronsson.

Frågor som också togs upp i samband med det samrådsmöte, som SLA rapporterade, som hölls kring detaljplanen i slutet av april.

Vad händer nu kring ärendet?

– Vi arbetar vidare med att lösa de frågetecken som uppstått hittills i processen. Löpande görs sammanställningar av inkommande yttranden samt förtydliganden och justeringar i våra juridiska dokument.

Flera steg

De kommande månaderna avgör detaljplanens öde.

Hur ser processen ut framöver?

– Kommunstyrelsen (KS) ska fatta beslut om granskning i augusti, sedan följer en granskningsperiod då allmänhet och remissinstanser återigen har möjlighet att yttra sig. Efter granskningen fattar KS beslut om antagande. Under förutsättningar att ingen överklagar KS beslut och att länsstyrelsen väljer att inte överpröva beslutet vinner planen laga kraft vilket beräknas kunna ske, tidigast i december.

Planen för projektet är 27 fastigheter som ska ligga bredvid golfbanans hål sju.

Detaljplanen för del av Knistad 2:4 har funnits utställd på Stadshuset fram till mitten av maj. I samband med det har det funnits möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter på planen – något som flertalet har valt att göra.

– Vi har fått in 17 stycken yttranden. Genomsnittet för liknande ärenden ligger runt 10-15 stycken, säger Sofie Aronson som är planarkitekt på sektor Samhällsbyggnad i Skövde kommun.

Vad handlar synpunkterna främst om?

– De största frågorna som vi utreder handlar i första hand om närheten till jordbruksmark samt anslutning till planområdet via väg 3010, säger Aronsson.

Frågor som också togs upp i samband med det samrådsmöte, som SLA rapporterade, som hölls kring detaljplanen i slutet av april.

Vad händer nu kring ärendet?

– Vi arbetar vidare med att lösa de frågetecken som uppstått hittills i processen. Löpande görs sammanställningar av inkommande yttranden samt förtydliganden och justeringar i våra juridiska dokument.

Flera steg

De kommande månaderna avgör detaljplanens öde.

Hur ser processen ut framöver?

– Kommunstyrelsen (KS) ska fatta beslut om granskning i augusti, sedan följer en granskningsperiod då allmänhet och remissinstanser återigen har möjlighet att yttra sig. Efter granskningen fattar KS beslut om antagande. Under förutsättningar att ingen överklagar KS beslut och att länsstyrelsen väljer att inte överpröva beslutet vinner planen laga kraft vilket beräknas kunna ske, tidigast i december.

Planen för projektet är 27 fastigheter som ska ligga bredvid golfbanans hål sju.