10 jun 2016 06:00

10 jun 2016 06:00

"Småbolagen missgynnas"

SKÖVDE: Mikael Hellberg kritisk mot kommunen

Skövde kommun värnar inte om de mindre, lokala företagen i den kommande upphandlingen av skolskjutsar. Det är de stora bolagen som gynnas, anser bussbolagsägaren Mikael Hellberg – en av dem som idag kör skoltrafiken. Men kommunen har en annan uppfattning.

Hellbergs buss har i flera år varit ett av bussbolagen som kör skolskjuts i Skövde. De kör 280 barn till och från skolan varje dag i tre bussar.

Eftersom det inte handlar om så många barn lär chaufförer och barn känna varandra, vilket skapar trygghet.

Trygghet viktigast

– Trygghet för barnen borde väl vara viktigast och det innebär ju också kvalitet för alla. Men allt det där kan försämras drastiskt när kommunen nu ska göra om skoltrafiken, säger Mikael Hellberg.

I augusti ska upphandlingsunderlaget vara klart för det nya skolbussavtalet och bolag kan då lägga anbud på skoltrafiken i Skövde kommun.

Avtalet ska gälla från hösten 2017 och åtta år framåt och är värt totalt cirka 12 miljoner kronor. I dag är det 900 barn i kommunen som åker upphandlad skoltrafik i skolbuss, 240 som åker skoltaxi och ytterligare 900 som åker buss med Västtrafik.

Men Hellberg kommer inte ens att räkna på affären.

”Har inte råd”

– Vi skulle i så fall behöva investera i kanske tre, fyra nya bussar för mellan sex och tio miljoner kronor sammanlagt. Det är en omöjlighet för oss – vi har inte råd med det och skulle inte göra någon vinst. Att förlora en upphandling kan man acceptera, men att inte ens kunna konkurrera känns väldigt tråkigt.

Jan Bremer, infrastrukturstrateg i Skövde kommun, säger att man inför kommande upphandling ska ändra områdesindelningarna för skoltrafiken.

Skapa utrymme

– Det blir två områden i stället för dagens tre. Det blir ett mindre (för 5-6 bussar) och ett större (för 8-9 bussar). Detta gör vi för att kunna möta den förväntade ökande befolkningen. Vi vet heller inte hur skolorganisationen kommer att se ut de kommande åren – nya skolor kanske byggs eller någon stängs. Vi måste ha utrymme i organisationen att möta förändringar under avtalstiden, blir det för stora förändringar tvingas vi göra om hela upphandlingen.

Bremer anser att de mindre bolagen ska kunna vara med och konkurrera.

– Det kan de absolut, det enklaste för oss hade ju varit en upphandling för alltihop, men nu finns ju ändå möjligheten. Och även om vi är mycket nöjda med de tre entreprenörer vi har i dag som visar stort engagemang och skapar trygghet hos barnen kan vi i en ny upphandlig inte ställa den typen av krav i avtalsunderlaget.

– Då handlar det ju om miljö- och trafikmässiga krav.

Hellberg bekymrad

Mikael Hellberg är bekymrad och har skrivit till kommunstyrelsens ordförande i Skövde, Katarina Jonsson (M).

– Hon har sagt att hon värnar om de lokala småföretagen, men är det bara tomma ord? I andra kommuner, bland annat Lidköping, gör man tvärtom. Man går från det storskaliga till mindre paket, just för att lokala småbolag ska kunna vara med.

Hellbergs buss har i flera år varit ett av bussbolagen som kör skolskjuts i Skövde. De kör 280 barn till och från skolan varje dag i tre bussar.

Eftersom det inte handlar om så många barn lär chaufförer och barn känna varandra, vilket skapar trygghet.

Trygghet viktigast

– Trygghet för barnen borde väl vara viktigast och det innebär ju också kvalitet för alla. Men allt det där kan försämras drastiskt när kommunen nu ska göra om skoltrafiken, säger Mikael Hellberg.

I augusti ska upphandlingsunderlaget vara klart för det nya skolbussavtalet och bolag kan då lägga anbud på skoltrafiken i Skövde kommun.

Avtalet ska gälla från hösten 2017 och åtta år framåt och är värt totalt cirka 12 miljoner kronor. I dag är det 900 barn i kommunen som åker upphandlad skoltrafik i skolbuss, 240 som åker skoltaxi och ytterligare 900 som åker buss med Västtrafik.

Men Hellberg kommer inte ens att räkna på affären.

”Har inte råd”

– Vi skulle i så fall behöva investera i kanske tre, fyra nya bussar för mellan sex och tio miljoner kronor sammanlagt. Det är en omöjlighet för oss – vi har inte råd med det och skulle inte göra någon vinst. Att förlora en upphandling kan man acceptera, men att inte ens kunna konkurrera känns väldigt tråkigt.

Jan Bremer, infrastrukturstrateg i Skövde kommun, säger att man inför kommande upphandling ska ändra områdesindelningarna för skoltrafiken.

Skapa utrymme

– Det blir två områden i stället för dagens tre. Det blir ett mindre (för 5-6 bussar) och ett större (för 8-9 bussar). Detta gör vi för att kunna möta den förväntade ökande befolkningen. Vi vet heller inte hur skolorganisationen kommer att se ut de kommande åren – nya skolor kanske byggs eller någon stängs. Vi måste ha utrymme i organisationen att möta förändringar under avtalstiden, blir det för stora förändringar tvingas vi göra om hela upphandlingen.

Bremer anser att de mindre bolagen ska kunna vara med och konkurrera.

– Det kan de absolut, det enklaste för oss hade ju varit en upphandling för alltihop, men nu finns ju ändå möjligheten. Och även om vi är mycket nöjda med de tre entreprenörer vi har i dag som visar stort engagemang och skapar trygghet hos barnen kan vi i en ny upphandlig inte ställa den typen av krav i avtalsunderlaget.

– Då handlar det ju om miljö- och trafikmässiga krav.

Hellberg bekymrad

Mikael Hellberg är bekymrad och har skrivit till kommunstyrelsens ordförande i Skövde, Katarina Jonsson (M).

– Hon har sagt att hon värnar om de lokala småföretagen, men är det bara tomma ord? I andra kommuner, bland annat Lidköping, gör man tvärtom. Man går från det storskaliga till mindre paket, just för att lokala småbolag ska kunna vara med.