13 jun 2016 16:55

13 jun 2016 16:55

Arbetsförmedlingen riskerar vite

Arbetsmiljöverket har förelagt Arbetsförmedlingens kontor i Skövde med vite om 50 000 kronor om man inte senast den 15 augusti har åtgärdat brister i den fysiska arbetsmiljön.

Föreläggandet om vite beslutades den 31 maj i år och bygger på den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde vid Arbetsförmedlingens Skövdekontor den 17 december förra året.

Då framkom att handläggarnas nya arbetsmiljö efter flytten till nya lokalerna på Storgatan upplevs som stressande och trånga.

Koncept

I sitt beslut anger Arbetsmiljöverket att Arbetsförmedlingens nya kontor har utformats enligt Arbetsförmedlingens ”lokalkoncept” där samtliga kontor ser ut på ungefär samma sätt med öppna ytor utan avskärmningar. Det innebär att flera handläggare nu sitter mycket trångt, med endast små skärmar mellan skrivborden, med överhörning som följd.

Mot korridoren är väggen av klart glas utan avskärmning, vilket innebär att flera känner sig uttittade och störda, även känner även rädsla för att störa andra i sitt arbete.

Sammantaget upplever personalen den nya kontorsmiljön som mycket stressande.

Överens

Vissa rum på Skövdekontoret anges också ha bristande ventilation, och ett storrum ska sakna möjlighet till solavskärmning, vilket medför att det blir snabbt varmt när solen ligger på fönstren.

Vid inspektionen ska såväl chefer som skyddsombud också ha varit överens om att finns flera brister i den fysiska arbetsmiljön på kontoret.

I ett svar till Arbetsmiljöverket har Arbetsförmedlingen angett att man beställt en kartläggning av kontorets företagshälsovård, som syftar till att genomlysa den fysiska arbetsmiljön för att identifiera eventuella brister utöver de som tidigare framkommit, och de brister som noterats med skyddsombud vid fysisk skyddsrond.

Denna har utförts under våren och kontoret har även meddelat Arbetsmiljöverket att de brister som kartläggningen resulterar i, ska åtgärdas snarast möjligt.

Vitesbelopp

För att säkerställa att dessa åtgärder genomförs finner Arbetsmiljöverket ändå skäl att besluta om föreläggande enligt arbetsmiljölagen, förenat med vitesbelopp om 50 000 kronor om denna inte uppfylls.

Senast den 15 augusti ska åtgärderna vara genomförda och redovisade, alternativt dokumenterade i en skriftlig handlingsplan.

Föreläggandet om vite beslutades den 31 maj i år och bygger på den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde vid Arbetsförmedlingens Skövdekontor den 17 december förra året.

Då framkom att handläggarnas nya arbetsmiljö efter flytten till nya lokalerna på Storgatan upplevs som stressande och trånga.

Koncept

I sitt beslut anger Arbetsmiljöverket att Arbetsförmedlingens nya kontor har utformats enligt Arbetsförmedlingens ”lokalkoncept” där samtliga kontor ser ut på ungefär samma sätt med öppna ytor utan avskärmningar. Det innebär att flera handläggare nu sitter mycket trångt, med endast små skärmar mellan skrivborden, med överhörning som följd.

Mot korridoren är väggen av klart glas utan avskärmning, vilket innebär att flera känner sig uttittade och störda, även känner även rädsla för att störa andra i sitt arbete.

Sammantaget upplever personalen den nya kontorsmiljön som mycket stressande.

Överens

Vissa rum på Skövdekontoret anges också ha bristande ventilation, och ett storrum ska sakna möjlighet till solavskärmning, vilket medför att det blir snabbt varmt när solen ligger på fönstren.

Vid inspektionen ska såväl chefer som skyddsombud också ha varit överens om att finns flera brister i den fysiska arbetsmiljön på kontoret.

I ett svar till Arbetsmiljöverket har Arbetsförmedlingen angett att man beställt en kartläggning av kontorets företagshälsovård, som syftar till att genomlysa den fysiska arbetsmiljön för att identifiera eventuella brister utöver de som tidigare framkommit, och de brister som noterats med skyddsombud vid fysisk skyddsrond.

Denna har utförts under våren och kontoret har även meddelat Arbetsmiljöverket att de brister som kartläggningen resulterar i, ska åtgärdas snarast möjligt.

Vitesbelopp

För att säkerställa att dessa åtgärder genomförs finner Arbetsmiljöverket ändå skäl att besluta om föreläggande enligt arbetsmiljölagen, förenat med vitesbelopp om 50 000 kronor om denna inte uppfylls.

Senast den 15 augusti ska åtgärderna vara genomförda och redovisade, alternativt dokumenterade i en skriftlig handlingsplan.