13 jun 2016 10:58

13 jun 2016 10:58

Cementamål till domstol i oktober

SKÖVDE

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt kommer att pröva överklagandena av Cementas brytningstillstånd.

Datumen för processen är nu beslutade och det blir huvudförhandling med syn i Skövde den 4–6 oktober. Precis som vid tidigare tillfällen kommer förhandlingen att hållas på hotell Billingehus. De som överklagat får tid till 30 juni att vidareutveckla sina synpunkter. Cementa i sin tur har till den 9 augusti att yttra sig över dessa.

Datumen för processen är nu beslutade och det blir huvudförhandling med syn i Skövde den 4–6 oktober. Precis som vid tidigare tillfällen kommer förhandlingen att hållas på hotell Billingehus. De som överklagat får tid till 30 juni att vidareutveckla sina synpunkter. Cementa i sin tur har till den 9 augusti att yttra sig över dessa.