13 jun 2016 16:58

13 jun 2016 16:59

Den nära vården ska korta köer

VÄSTRA GÖTALAND: Inledning av budgetdebatt

Akutvård, närvård och psykiatrin är viktiga områden för regionledningen inför 2017.

– Där ska vi göra skillnad, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M)

Gruppledarna inledde regionfullmäktiges två dagar långa budgetdebatt.

Johnny Magnusson (M) lyfte fram en förbättrad akutvårdskedja, omställningen till mer nära vård i hemmet samt psykiatrin och den psykiska ohälsan som tre viktiga områden i budgeten, som ligger på drygt 50 miljarder under 2017, för de närmaste åren.

– Där vill vi göra skillnad, men för psykiatrin är det ju inte ekonomin som är det stora problemet utan bristen på kompetent personal.

Tillgänglighet

S gruppledare Helén Eliasson undrade hur tillgängligheten ska förbättras.

Magnusson:

– Ett sätt är att utöka den nära vården, samtidigt skapa system där de planerade verksamheterna inte påverkas av den akuta vården.

Han kontrade med en motfråga:

– Hur ska ni få ned köerna?

Tomma salar

Eliasson:

– Vi står med tomma operationssalar och medarbetare som inte är på jobbet. Kan vi se till att den personalen är på jobbet skulle mycket underlättas. Vi vill skapa förutsättningar som gynnar både personal och patienter.

Vänsterpartiet vill höja skatten med tio öre i sitt förslag, för att få 360 miljoner extra.

– Det vill vi bland annat satsa på löner och vi ser hellre en skattehöjning än att göra nedskärningar inom vården, sa Eva Olofsson.

Bara början

Det var bara början och ledamöterna gick igenom ämne efter ämne. Under tisdagen inleds debatten med en debatt om sjukvården.

Fullmäktige godkände de framförhandlade förslaget till nya krav- och kvalitetsböcker för vårdvalen kring primärvård och rehab. Den nya ersättningsnivån för glasögonbidraget spikades.

Gruppledarna inledde regionfullmäktiges två dagar långa budgetdebatt.

Johnny Magnusson (M) lyfte fram en förbättrad akutvårdskedja, omställningen till mer nära vård i hemmet samt psykiatrin och den psykiska ohälsan som tre viktiga områden i budgeten, som ligger på drygt 50 miljarder under 2017, för de närmaste åren.

– Där vill vi göra skillnad, men för psykiatrin är det ju inte ekonomin som är det stora problemet utan bristen på kompetent personal.

Tillgänglighet

S gruppledare Helén Eliasson undrade hur tillgängligheten ska förbättras.

Magnusson:

– Ett sätt är att utöka den nära vården, samtidigt skapa system där de planerade verksamheterna inte påverkas av den akuta vården.

Han kontrade med en motfråga:

– Hur ska ni få ned köerna?

Tomma salar

Eliasson:

– Vi står med tomma operationssalar och medarbetare som inte är på jobbet. Kan vi se till att den personalen är på jobbet skulle mycket underlättas. Vi vill skapa förutsättningar som gynnar både personal och patienter.

Vänsterpartiet vill höja skatten med tio öre i sitt förslag, för att få 360 miljoner extra.

– Det vill vi bland annat satsa på löner och vi ser hellre en skattehöjning än att göra nedskärningar inom vården, sa Eva Olofsson.

Bara början

Det var bara början och ledamöterna gick igenom ämne efter ämne. Under tisdagen inleds debatten med en debatt om sjukvården.

Fullmäktige godkände de framförhandlade förslaget till nya krav- och kvalitetsböcker för vårdvalen kring primärvård och rehab. Den nya ersättningsnivån för glasögonbidraget spikades.