14 jun 2016 06:00

14 jun 2016 06:00

Betalade för mycket efter kommunens miss

SKÖVDETog ut fjärrvärmeavgift i område utan fjärrvärme

Villaägare i Hentorp södra betalade för mycket när de köpte sin tomt av Skövde kommun.
Kommunen tog betalt för fjärrvärmeanslutning – trots fjärrvärme inte drogs in i området.

Totalt är 25-talet husägare i området berörda. De köpte tomter i området som kommunen släppte till försäljning 2014. Priset sattes till 450 000 kronor, men under våren 2016 upptäcktes att priset var felaktigt.

Varje tomtköpare hade betalt 30 000 kronor för mycket vid affären.

Återbetalar

Kommunen har tagit på sig felaktigheten och den tjänsteman som var ansvarig för försäljningen har under våren informerat alla köpare om misstaget.

Under senaste månaderna har också kommunen börjat återbetala pengarna till fastighetsägarna som betalt för mycket.

– Det ska inte behöva hända och nu ser vi över våra rutiner och gör rätt för oss genom återbetalningen, säger avgående chefen för en sektor samhällsbyggnad, Eva Darolf Linnros.

Nej till tvång

Huvudorsaken att Hentorp södra inte anslöts till fjärrvärmenätet var att myndigheten Konkurrensverket tog strid mot att kommuner tvångsansluter småhusägare till fjärrvärmenätet. Villaägarna ska fritt få välja sin uppvärmning ansåg verket som gick till domstol med ett fall i Växjö.

Hentorp södra detaljplanerades 2012 med fjärrvärme, men i februari 2014 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att undanta området från kommunens krav på tvångsanslutning.

Vad kommunen inte gjorde var ta bort avgiften ur tomtpriset.

Enligt uppgifter till SLA är det boende i området som uppmärksammat kommunen på missen, men Inger Carlsson vid samhällsbyggnadssektorn säger att kommunen upptäckt misstaget i sin internkontroll.

Flera misstag

Den tjänsteman som ansvarade för försäljningen av tomterna har slutat sin anställning på Skövde kommun. SLA har flera uppgifter om att den aktuelle tjänstemannen gjort flera misstag i sin tjänstgöring. Bland annat ska flera spekulanter ha fått löfte om en och samma tomt i ett villaområde.

Även i förberedelsearbetet till ett släpp av tomter i Stöpen fanns stora brister vilket Eva Darolf bekräftar.

– Det höll inte den kvalitet som det borde och därför sköt vi fram släppet, säger hon.

Hon bekräftar även att tjänstemannen sagt upp sig på egen begäran för ett annat jobb, men säger att kommunen inte vidtagit något arbetsrättsliga åtgärder mot denne. Däremot lämnade denne sin anställning hastigt i maj när han tog ut all sparad tid.

Totalt är 25-talet husägare i området berörda. De köpte tomter i området som kommunen släppte till försäljning 2014. Priset sattes till 450 000 kronor, men under våren 2016 upptäcktes att priset var felaktigt.

Varje tomtköpare hade betalt 30 000 kronor för mycket vid affären.

Återbetalar

Kommunen har tagit på sig felaktigheten och den tjänsteman som var ansvarig för försäljningen har under våren informerat alla köpare om misstaget.

Under senaste månaderna har också kommunen börjat återbetala pengarna till fastighetsägarna som betalt för mycket.

– Det ska inte behöva hända och nu ser vi över våra rutiner och gör rätt för oss genom återbetalningen, säger avgående chefen för en sektor samhällsbyggnad, Eva Darolf Linnros.

Nej till tvång

Huvudorsaken att Hentorp södra inte anslöts till fjärrvärmenätet var att myndigheten Konkurrensverket tog strid mot att kommuner tvångsansluter småhusägare till fjärrvärmenätet. Villaägarna ska fritt få välja sin uppvärmning ansåg verket som gick till domstol med ett fall i Växjö.

Hentorp södra detaljplanerades 2012 med fjärrvärme, men i februari 2014 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att undanta området från kommunens krav på tvångsanslutning.

Vad kommunen inte gjorde var ta bort avgiften ur tomtpriset.

Enligt uppgifter till SLA är det boende i området som uppmärksammat kommunen på missen, men Inger Carlsson vid samhällsbyggnadssektorn säger att kommunen upptäckt misstaget i sin internkontroll.

Flera misstag

Den tjänsteman som ansvarade för försäljningen av tomterna har slutat sin anställning på Skövde kommun. SLA har flera uppgifter om att den aktuelle tjänstemannen gjort flera misstag i sin tjänstgöring. Bland annat ska flera spekulanter ha fått löfte om en och samma tomt i ett villaområde.

Även i förberedelsearbetet till ett släpp av tomter i Stöpen fanns stora brister vilket Eva Darolf bekräftar.

– Det höll inte den kvalitet som det borde och därför sköt vi fram släppet, säger hon.

Hon bekräftar även att tjänstemannen sagt upp sig på egen begäran för ett annat jobb, men säger att kommunen inte vidtagit något arbetsrättsliga åtgärder mot denne. Däremot lämnade denne sin anställning hastigt i maj när han tog ut all sparad tid.