14 jun 2016 14:20

14 jun 2016 14:21

Dokumentärfilm spelas in i Varnhem

HISTORIA

Historieprofessorn Dick Harrison spelade under tisdagen in några filmscener i Varnhem.
Nu ska utgrävningen skildras i en dokumentärfilm.

För drygt tio år sedan började Västergötlands museums utgrävningar vid den 1 000-åriga kyrkoruinen på kullen nära klostret i Varnhem.

Arbetet resulterade i fynd som arkeologerna menar är sensationella. Bland annat har dateringen av undersökta gravar visat att kristendomen kom till Västergötland redan på 900-talet, alltså under vikingatiden, vilket gör kristendomen äldre i Sverige jämfört med tidigare forskning.

Producent My Lindberg, Scorpius film och Television AB, har följt utgrävningarna sedan första spadtaget i augusti 2005.

Dramatiserade scener

Filmmaterialet från utgrävningarna kommer att resultera i en långfilm, en produktion för TV, en museifilm samt kortare filmsekvenser för marknadsföring.

En av forskarna och experterna som medverkar i filmen är historieprofessorn Dick Harrison, och under tisdagen fanns han på plats i Varnhem för att spela in scener. Filmen kommer att skildra utgrävningarna, fynden samt den efterföljande forskningen och nya historiska rön. Till det läggs rekonstruktioner och dramatiserade inslag så att historien om människorna i Varnhem för 1 000 år sedan görs levande.

En nyckelperson i berättelsen är kvinnan Kata som bodde på storgården i Varnhem under 1 000-talets första hälft. Arkeologerna har funnit hennes grav och tack vare runristningen på gravstenen vet man att hon hette Kata och var gift med Kättil.

Filmprojektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Grevillis fond och Skara kommun.

För drygt tio år sedan började Västergötlands museums utgrävningar vid den 1 000-åriga kyrkoruinen på kullen nära klostret i Varnhem.

Arbetet resulterade i fynd som arkeologerna menar är sensationella. Bland annat har dateringen av undersökta gravar visat att kristendomen kom till Västergötland redan på 900-talet, alltså under vikingatiden, vilket gör kristendomen äldre i Sverige jämfört med tidigare forskning.

Producent My Lindberg, Scorpius film och Television AB, har följt utgrävningarna sedan första spadtaget i augusti 2005.

Dramatiserade scener

Filmmaterialet från utgrävningarna kommer att resultera i en långfilm, en produktion för TV, en museifilm samt kortare filmsekvenser för marknadsföring.

En av forskarna och experterna som medverkar i filmen är historieprofessorn Dick Harrison, och under tisdagen fanns han på plats i Varnhem för att spela in scener. Filmen kommer att skildra utgrävningarna, fynden samt den efterföljande forskningen och nya historiska rön. Till det läggs rekonstruktioner och dramatiserade inslag så att historien om människorna i Varnhem för 1 000 år sedan görs levande.

En nyckelperson i berättelsen är kvinnan Kata som bodde på storgården i Varnhem under 1 000-talets första hälft. Arkeologerna har funnit hennes grav och tack vare runristningen på gravstenen vet man att hon hette Kata och var gift med Kättil.

Filmprojektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Grevillis fond och Skara kommun.