15 jun 2016 15:40

15 jun 2016 15:48

Knistad överklagar Billingenbeslut

”De 45 miljonerna är en form av bidrag”

Knistad AB överklagar kommunfullmäktiges beslut att godkänna en avsiktsförklaring om satsningen på Billingen.
Bolaget begär att beslutet upphävs.

Det framgår av bolagets överklagan som skickats in till Förvaltningsrätten i Jönköping. Knistad AB äger fastigheter i Skövde kommun och har då formell rätt att klaga och nu begär bolaget en laglighetsprövning av beslutet.

Vd:n Dan Persson säger att problematiken är de 45 miljoner kronor som kommunen vill lägga för att köpa badet, Blå hallen och pulkaområdet.

– Vi anser att de 45 miljonerna är en form av bidrag för att stoppa att det inte blir asylboende och för att hjälpa till att få upp hotellet i den standard som behövs för den här turistsatsningen, säger han till SLA.

Dan Persson – som köpte Knistad av Silvester Jellinek – har varit en av de argaste kritikerna till kommunens muntliga avtal med hotell Billingehus. Han har drivit en frän debatt i sociala medier, men tar nu också till experthjälp.

Persson har engagerat advokatbyrån Wistrand att driva bolaget sak. Överklagan är skrivet på sju sidor och enligt den jurist som skrivit den strider beslutet mot kommunallagen som inte tillåter stöd till särskilda näringsidkare om inte särskilda skäl finns.

Juristen hävdar också stödet strider mot EU:s statsstödsregler som han menar är tillämpbara även på kommunal nivå här.

– Vi vet att den här frågan är viktig för allmänheten vilket också märkts och då får man göra det på riktigt, säger Dan Persson.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj efter lång debatt att godkänna en avsiktsförklaring mellan kommunen och hotell Billingehus. Det är det beslutet som nu ska prövas.

Enligt registrator vid Förvaltningsrätten i Jönköping finns ytterligare överklaganden av beslutet. Normalt tar det flera månader att handlägga den här typen av mål.

Det framgår av bolagets överklagan som skickats in till Förvaltningsrätten i Jönköping. Knistad AB äger fastigheter i Skövde kommun och har då formell rätt att klaga och nu begär bolaget en laglighetsprövning av beslutet.

Vd:n Dan Persson säger att problematiken är de 45 miljoner kronor som kommunen vill lägga för att köpa badet, Blå hallen och pulkaområdet.

– Vi anser att de 45 miljonerna är en form av bidrag för att stoppa att det inte blir asylboende och för att hjälpa till att få upp hotellet i den standard som behövs för den här turistsatsningen, säger han till SLA.

Dan Persson – som köpte Knistad av Silvester Jellinek – har varit en av de argaste kritikerna till kommunens muntliga avtal med hotell Billingehus. Han har drivit en frän debatt i sociala medier, men tar nu också till experthjälp.

Persson har engagerat advokatbyrån Wistrand att driva bolaget sak. Överklagan är skrivet på sju sidor och enligt den jurist som skrivit den strider beslutet mot kommunallagen som inte tillåter stöd till särskilda näringsidkare om inte särskilda skäl finns.

Juristen hävdar också stödet strider mot EU:s statsstödsregler som han menar är tillämpbara även på kommunal nivå här.

– Vi vet att den här frågan är viktig för allmänheten vilket också märkts och då får man göra det på riktigt, säger Dan Persson.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj efter lång debatt att godkänna en avsiktsförklaring mellan kommunen och hotell Billingehus. Det är det beslutet som nu ska prövas.

Enligt registrator vid Förvaltningsrätten i Jönköping finns ytterligare överklaganden av beslutet. Normalt tar det flera månader att handlägga den här typen av mål.