15 jun 2016 13:26

15 jun 2016 13:55

Rockader löser kommunens chefsvakanser

SKÖVDE: Tillfällig lösning klar på nyckelpost

Karl Alexanderson blir tillförordnad samhällsbyggnadschef i Skövde kommun. Claes Clausen blir både plan- och bygglovschef.

Så löser kommunen chefsluckorna på samhällsbyggnadssektorn. Förordnanden gäller från 1 juli och tills att permanenta lösningar finns på plats.

Alexandersson är i dag chef för sektor service, men där tar Sture Forsbom över som sektorschef tillfälligt. Han fungerar i dag som biträdande sektorschef.

– Karl är en av mina mest erfarna sektorschefer och är väl insatt i frågeställningarna. Det är viktigt vi får kontinuitet i arbetet med att få fram planer och få till bygglov, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Karl Alexanderson behåller uppdraget som vd i Skövde stadshus AB.

Nuvarande samhällbyggnadschefen Eva Darolf lämnar jobbet inom kort liksom planchefen Linda Tubbin. Hon ersätts tillfälligt av nuvarande bygglovschefen Claes Clausen som därmed blir både plan- och bygglovschef.

Skövde kommun kommer efter sommaren inleda en rekryteringsprocess i syfte att anställa ny samhällsbyggnadschef och planchef.

En vakans har dock redan fått en permanent lösning. Tjänsten som mark- och exploateringschef har haft olika tillfälliga lösningar under flera år.

Nu tillträder Mikael Zsiga som ny mark- och exploateringschef från 8 augusti. Han kommer närmaste från Härryda kommun, men har tidigare haft motsvarande befattning i både Ulricehamn och Falköping.

Så löser kommunen chefsluckorna på samhällsbyggnadssektorn. Förordnanden gäller från 1 juli och tills att permanenta lösningar finns på plats.

Alexandersson är i dag chef för sektor service, men där tar Sture Forsbom över som sektorschef tillfälligt. Han fungerar i dag som biträdande sektorschef.

– Karl är en av mina mest erfarna sektorschefer och är väl insatt i frågeställningarna. Det är viktigt vi får kontinuitet i arbetet med att få fram planer och få till bygglov, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Karl Alexanderson behåller uppdraget som vd i Skövde stadshus AB.

Nuvarande samhällbyggnadschefen Eva Darolf lämnar jobbet inom kort liksom planchefen Linda Tubbin. Hon ersätts tillfälligt av nuvarande bygglovschefen Claes Clausen som därmed blir både plan- och bygglovschef.

Skövde kommun kommer efter sommaren inleda en rekryteringsprocess i syfte att anställa ny samhällsbyggnadschef och planchef.

En vakans har dock redan fått en permanent lösning. Tjänsten som mark- och exploateringschef har haft olika tillfälliga lösningar under flera år.

Nu tillträder Mikael Zsiga som ny mark- och exploateringschef från 8 augusti. Han kommer närmaste från Härryda kommun, men har tidigare haft motsvarande befattning i både Ulricehamn och Falköping.