16 jun 2016 15:47

16 jun 2016 15:47

Gamla mejeriet snart ett minne blott

Nu återstår bara skorstenen av det gamla mejeriet i Tidan.

Byggnaden som under många år stod och förföll och till slut blev en säkerhetsrisk för samhällets yngre invånare, är nu efter kommunens övertagande av fastigheten, snart historia.

Byggnaden som under många år stod och förföll och till slut blev en säkerhetsrisk för samhällets yngre invånare, är nu efter kommunens övertagande av fastigheten, snart historia.