16 jun 2016 15:27

16 jun 2016 15:28

Kritik mot brister i den interna kontrollen

VÄSTRA GÖTALAND: Revisorskritik av regionens gemensamma produktionsstyrning

Revisorerna kritiserar den interna kontrollen och styrningen när regionen införde en gemensam produktionsstyrning.
– Alla måste bli tydligare, säger Annika Tännström (M), ordförande i regionstyrelsens internrevision.

Via den gemensamma produktionsstyrningen ska vissa ingrepp koncentreras till vissa sjukhus, för att bland annat öka effektiviteten och kunskapen samt få ned köer och kostnaderna.

Får resa mer

Bland annat ska en stor del av höftledsoperationerna genomföras i Lidköping, vilket innebär att även patienter från Göteborg ska genomföra ingreppen där.

Regionstyrelsen tog beslut om nyordningen i december 2013, men först i juni 2015 inrättades en särskild produktionsgrupp med ansvar för frågorna kring styrningen.

Revisorerna konstaterar att genomförandekraften i beslutet var svagt under inledningen. Att samtliga sjukhus inte var med i arbetsgruppen som beredde beslutet var ett skäl. Revisorerna hade föredragit en mer uppstramad tidsplan. Dessutom saknades en uttalad kommunikationsplan.

Bristfälligt

Uppföljningen och återrapporteringen till regionstyrelsen, som är ansvarigt, har varit bristfällig.

– Det var ett stort steg med gemensam produktionsplanering. Vissa operationer har gått smidigt att flytta, men på några ställen har det inte fungerat. Vi borde ha gjort en bättre och mer strukturerad kommunikationsplan och försäkrat oss om att all information verkligen gick fram, säger Tännström och tillägger:

– Det har inte varit något motstånd mot produktionsplaneringen eller att någon försökt maska.

Är det som skett, eller inte skett, ett tecken på att regionen är för stor?

– Nej, men en påminnelse om att det krävs jättemycket information. Alla, regionstyrelse, tjänstemän och verksamheter, måste bli tydligare.

Tännströms kollega Lena Hult (S) tar också allvarligt på revisorernas kritik.

– Vi måste kunna se vad som är beställt, vad det ska kosta och vad som har gjorts. Vi har fått rapporter men inte fått något dokument som tydligt talar om vad som beställts.

Samlad uppföljning

Ärendet ska behandlas av regionstyrelsen nästa vecka. Troligen kommer regiondirektören få i uppdrag att göra en samlad uppföljning och återrapportering av beslutet.

– Jag är helt övertygad om att vi ska ha ett gemensamt kökansli, för att få en tydlig bild.

Via den gemensamma produktionsstyrningen ska vissa ingrepp koncentreras till vissa sjukhus, för att bland annat öka effektiviteten och kunskapen samt få ned köer och kostnaderna.

Får resa mer

Bland annat ska en stor del av höftledsoperationerna genomföras i Lidköping, vilket innebär att även patienter från Göteborg ska genomföra ingreppen där.

Regionstyrelsen tog beslut om nyordningen i december 2013, men först i juni 2015 inrättades en särskild produktionsgrupp med ansvar för frågorna kring styrningen.

Revisorerna konstaterar att genomförandekraften i beslutet var svagt under inledningen. Att samtliga sjukhus inte var med i arbetsgruppen som beredde beslutet var ett skäl. Revisorerna hade föredragit en mer uppstramad tidsplan. Dessutom saknades en uttalad kommunikationsplan.

Bristfälligt

Uppföljningen och återrapporteringen till regionstyrelsen, som är ansvarigt, har varit bristfällig.

– Det var ett stort steg med gemensam produktionsplanering. Vissa operationer har gått smidigt att flytta, men på några ställen har det inte fungerat. Vi borde ha gjort en bättre och mer strukturerad kommunikationsplan och försäkrat oss om att all information verkligen gick fram, säger Tännström och tillägger:

– Det har inte varit något motstånd mot produktionsplaneringen eller att någon försökt maska.

Är det som skett, eller inte skett, ett tecken på att regionen är för stor?

– Nej, men en påminnelse om att det krävs jättemycket information. Alla, regionstyrelse, tjänstemän och verksamheter, måste bli tydligare.

Tännströms kollega Lena Hult (S) tar också allvarligt på revisorernas kritik.

– Vi måste kunna se vad som är beställt, vad det ska kosta och vad som har gjorts. Vi har fått rapporter men inte fått något dokument som tydligt talar om vad som beställts.

Samlad uppföljning

Ärendet ska behandlas av regionstyrelsen nästa vecka. Troligen kommer regiondirektören få i uppdrag att göra en samlad uppföljning och återrapportering av beslutet.

– Jag är helt övertygad om att vi ska ha ett gemensamt kökansli, för att få en tydlig bild.