16 jun 2016 15:46

16 jun 2016 15:46

Överklagan förvånar inte

SKÖVDE

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) är inte förvånad över att fullmäktigebeslutet om Billingensatsningen överklagas.

– Så brukar det vara med viktiga beslut där det inte finns politisk enighet, säger hon.

Flera vänsterpartister i kommunfullmäktige har klagat och totalt är det sex privatpersoner samt Knistad AB som överklagat. En av de som klagat har begärt inhibition – det vill säga beslutet får inte genomföras innan domstolen prövat överklagandet. I den delen väntas domstolen ta ställning redan under fredagen.

Hur lång tid den fortsätta processen tar är oklar, men det kommer dröja tills efter sommaren. Nästa steg i satsningen på Billingen är att ta fram de bindande avtal som reglerar fastighetsaffären, driften och samarbetet.

Planen har tidigare varit att besluta om dessa i september (alternativt vid ett extramöte i augusti). Frågan är om kommunen kan besluta om de avtalen när samtidigt avsiktsförklaringen är överklagad.

– Jag kan inte svara på det i dag, vi har inte ens sett överklaganden än och det är för tidigt att säga något om det, säger Katarina Jonsson.

– Så brukar det vara med viktiga beslut där det inte finns politisk enighet, säger hon.

Flera vänsterpartister i kommunfullmäktige har klagat och totalt är det sex privatpersoner samt Knistad AB som överklagat. En av de som klagat har begärt inhibition – det vill säga beslutet får inte genomföras innan domstolen prövat överklagandet. I den delen väntas domstolen ta ställning redan under fredagen.

Hur lång tid den fortsätta processen tar är oklar, men det kommer dröja tills efter sommaren. Nästa steg i satsningen på Billingen är att ta fram de bindande avtal som reglerar fastighetsaffären, driften och samarbetet.

Planen har tidigare varit att besluta om dessa i september (alternativt vid ett extramöte i augusti). Frågan är om kommunen kan besluta om de avtalen när samtidigt avsiktsförklaringen är överklagad.

– Jag kan inte svara på det i dag, vi har inte ens sett överklaganden än och det är för tidigt att säga något om det, säger Katarina Jonsson.