16 jun 2016 17:24

16 jun 2016 17:35

Rektor svarar kritiska föräldrar

SKÖVDE

Elever på Eriksdalskolan möts av stängda dörrar – de öppnas först fem i åtta. Föräldrar är i en SLA-insändare kritiska till detta.
– Tidigare förekom bråk och kränkningar i korridorerna innan skolstart. Det har nästan helt upphört när eleverna får vänta ute, säger rektor Camilla Wallin.

Tidigare var Eriksdalskolan öppen från tjugo i åtta. Elever som kom tidigt kunde gå in i klassrummen, sätta sig och läsa eller ta det lugnt innan skolan började klockan åtta. Det var i alla fall så det var tänkt att det skulle fungera.

Bråk i korridorer

– Men trots att vi har haft värdegrundsarbete med eleverna, hur man ska bemöta andra och liknande och vilka ordningsregler som gäller, så har det inte alltid fungerat så i korridorerna, säger skolans rektor Camilla Wallin till SLA.

– Det har uppstått bråk och situationer där elever har känt sig kränkta.

Först var tanken att ha lärare som korridorvakter för att få bukt med problemet.

– Men det föll på att lärarna i så fall skulle förlora sin planeringstid. Eftersom det finns andra vuxna på skolan, bland annat fritidspersonal och förskollärare, som redan är utomhus för att ta emot de minsta barnen, tyckte jag att det var ett bra sätt att även låta övriga barn vara ute till fem i åtta.

Öppnar fem i åtta

Alltså stängdes de tidigare öppna dörrarna.

– Sedan två månader tillbaka öppnas de fem i åtta och så blir det även till hösten. Så är det nog så på flertalet skolor.

Enligt Camilla Wallin har förändringen också inneburit en klar förbättring.

– Nu har vi nästan helt sluppit bråk och kränkningar. Vi har bara haft ett fåtal anmälningar till Skövde kommun om kränkande behandling under våren.

Föräldrakritik

Men beslutet har inte tagits väl emot av alla. I en insändare i SLA framkommer att föräldrar ifrågasätter om stängda dörrar kan leda till ökad trygghet för barnen. Budskapet är att man anser att dörrarna ska öppnas igen för en ökad trygghet och att skolan ska lösa grundproblemet utan att bestraffa alla.

– Det är den första negativa rektionen jag har fått om detta. Jag kan bara svara att vi givetvis skulle önska att skolan kunde vara öppen, men samtidigt är skolan inget fritidshem. Jag ser att beslutet har lett till en ökad trygghet för barnen.

Tidigare var Eriksdalskolan öppen från tjugo i åtta. Elever som kom tidigt kunde gå in i klassrummen, sätta sig och läsa eller ta det lugnt innan skolan började klockan åtta. Det var i alla fall så det var tänkt att det skulle fungera.

Bråk i korridorer

– Men trots att vi har haft värdegrundsarbete med eleverna, hur man ska bemöta andra och liknande och vilka ordningsregler som gäller, så har det inte alltid fungerat så i korridorerna, säger skolans rektor Camilla Wallin till SLA.

– Det har uppstått bråk och situationer där elever har känt sig kränkta.

Först var tanken att ha lärare som korridorvakter för att få bukt med problemet.

– Men det föll på att lärarna i så fall skulle förlora sin planeringstid. Eftersom det finns andra vuxna på skolan, bland annat fritidspersonal och förskollärare, som redan är utomhus för att ta emot de minsta barnen, tyckte jag att det var ett bra sätt att även låta övriga barn vara ute till fem i åtta.

Öppnar fem i åtta

Alltså stängdes de tidigare öppna dörrarna.

– Sedan två månader tillbaka öppnas de fem i åtta och så blir det även till hösten. Så är det nog så på flertalet skolor.

Enligt Camilla Wallin har förändringen också inneburit en klar förbättring.

– Nu har vi nästan helt sluppit bråk och kränkningar. Vi har bara haft ett fåtal anmälningar till Skövde kommun om kränkande behandling under våren.

Föräldrakritik

Men beslutet har inte tagits väl emot av alla. I en insändare i SLA framkommer att föräldrar ifrågasätter om stängda dörrar kan leda till ökad trygghet för barnen. Budskapet är att man anser att dörrarna ska öppnas igen för en ökad trygghet och att skolan ska lösa grundproblemet utan att bestraffa alla.

– Det är den första negativa rektionen jag har fått om detta. Jag kan bara svara att vi givetvis skulle önska att skolan kunde vara öppen, men samtidigt är skolan inget fritidshem. Jag ser att beslutet har lett till en ökad trygghet för barnen.