16 jun 2016 12:22

16 jun 2016 12:22

Skövde i enkät om klimatanpassning

SKÖVDE: Rapport om kommunernas klimatanpassning presenteras

En rapport om hur arbetet med klimatanpassning fortgår i landets kommer visar att Skövde hamnar på plats 133 bland alla 290 kommuner i landet. Rapporten bygger på en enkätundersökning som gjorts av IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk försäkring.

Samhället behöver anpassa sig efter ett förändrat klimat och här spelar kommunernas arbete med klimatanpassning en viktig roll, de har ett stort ansvar för att genomföra konkreta åtgärder, säger IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk försäkring i sin rapport. Enligt FN:s klimatpanel påverkar vi människor klimatsystemet och förändringen av klimatet har redan börjat och kommer att fortsätta. För Sveriges del kan det bland annat innebära högre temperaturer, värmeböljor, ökad risk för översvämningar och mer nederbörd. Syftet med undersökningen av kommunernas klimatanpassningsarbete är att visa hur långt man kommit i det arbetet, samt att lyfta fram goda exempel i landet. Resultaten som nu presenteras ligger till grund för den jämförelse och rankning av landets kommuner som valt att svara på enkätfrågorna från IVL. Av landets 290 kommuner så har 190 av dem svarat på de 31 frågor samt följdfrågor som enkäten omfattade.

Vänersborg är den kommun i Sverige som samlat flest poäng i undersökningen, av maximala 33 poäng fick kommunen 32,5 poäng. Läget vid Vänern och Göta älv har gjort vattenfrågan till en viktig del i kommunens samhällsplanering, efter en stor översvämning 2001 har Vänersborgs kommun arbetat med klimatanpassningsfrågor.

Skövdes poängresultat i tabellen är sex poäng vilket är en förbättring mot föregående års enkät då man bara skrapade ihop 2 poäng för sitt klimatanpassningsarbete.

Enkäten visar att de flesta kommuner i landet, 98 procent av de som deltog, tror att man kommer att påverkas av klimatförändringar eller extrema väderhändelser.

Samhället behöver anpassa sig efter ett förändrat klimat och här spelar kommunernas arbete med klimatanpassning en viktig roll, de har ett stort ansvar för att genomföra konkreta åtgärder, säger IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk försäkring i sin rapport. Enligt FN:s klimatpanel påverkar vi människor klimatsystemet och förändringen av klimatet har redan börjat och kommer att fortsätta. För Sveriges del kan det bland annat innebära högre temperaturer, värmeböljor, ökad risk för översvämningar och mer nederbörd. Syftet med undersökningen av kommunernas klimatanpassningsarbete är att visa hur långt man kommit i det arbetet, samt att lyfta fram goda exempel i landet. Resultaten som nu presenteras ligger till grund för den jämförelse och rankning av landets kommuner som valt att svara på enkätfrågorna från IVL. Av landets 290 kommuner så har 190 av dem svarat på de 31 frågor samt följdfrågor som enkäten omfattade.

Vänersborg är den kommun i Sverige som samlat flest poäng i undersökningen, av maximala 33 poäng fick kommunen 32,5 poäng. Läget vid Vänern och Göta älv har gjort vattenfrågan till en viktig del i kommunens samhällsplanering, efter en stor översvämning 2001 har Vänersborgs kommun arbetat med klimatanpassningsfrågor.

Skövdes poängresultat i tabellen är sex poäng vilket är en förbättring mot föregående års enkät då man bara skrapade ihop 2 poäng för sitt klimatanpassningsarbete.

Enkäten visar att de flesta kommuner i landet, 98 procent av de som deltog, tror att man kommer att påverkas av klimatförändringar eller extrema väderhändelser.