16 jun 2016 06:00

16 jun 2016 06:00

Slut för vilda västern-leveranser

SKÖVDES-politiker vill se översyn

S-politikern Johan Ask vill se ett regelverk för leveranser och bud i centrumkärnan.
– Vill vi ha ett välkomnande centrum kan vi inte ha fullt med lastbilar på Rådhusgatan mitt i lunchrusningen, säger han.

Han visar en bild han tog i april strax före klockan tolv på Rådhusgatan. Fyra lastbilar har stannat på 20-talet meter – gångare och cyklister får kryssa mellan fordonen för att ta sig fram.

– Det är ju inte enda gången det sett ut så här och vi är flera som känner att vi behöver se över frågan, säger Ask.

Han pekar på att det handlar om tillgänglighet och upplevelsen i centrumkärnan. Därför bör leveranserna styras mot vissa tider anser Ask.

Han sitter i kommunens beredning för samhällsbyggnad och har där väckt frågan. Tjänstemännen har inte fått något formellt uppdrag att ta fram ett förslag. Enligt gatuchefen Anna Möller närmar man sig dock en punkt där tidpunkterna för varuleveranser behöver styras upp, men då i dialog med de som bedriver verksamhet.

I dag finns inga begränsningar i form av klockslag utan det är det fritt fram att leverera under dagen.

Välkomnar

Gustaf Wikblom i Skövde cityförening är positiv till att en översyn görs.

– Men det är en mångfasetterad fråga där man måste ta hänsyn till både upplevelsen för besökare och funktionalitet för de som driver verksamhet i stadskärnan, säger han.

Han pekar på att växande e-handel ökat volymen varutransporter. Flera lokala Skövdebutiker har egen e-handel och nationella butikskedjor erbjuder köp på webben och hämtning i butik.

– Vi har börjat titta på frågan med posten och logistikföretagen, säger Wikblom.

Ett alternativ enligt honom kan vara att man inte tillåter transporter mitt på dagen utan endast under för- och eftermiddag.

Han visar en bild han tog i april strax före klockan tolv på Rådhusgatan. Fyra lastbilar har stannat på 20-talet meter – gångare och cyklister får kryssa mellan fordonen för att ta sig fram.

– Det är ju inte enda gången det sett ut så här och vi är flera som känner att vi behöver se över frågan, säger Ask.

Han pekar på att det handlar om tillgänglighet och upplevelsen i centrumkärnan. Därför bör leveranserna styras mot vissa tider anser Ask.

Han sitter i kommunens beredning för samhällsbyggnad och har där väckt frågan. Tjänstemännen har inte fått något formellt uppdrag att ta fram ett förslag. Enligt gatuchefen Anna Möller närmar man sig dock en punkt där tidpunkterna för varuleveranser behöver styras upp, men då i dialog med de som bedriver verksamhet.

I dag finns inga begränsningar i form av klockslag utan det är det fritt fram att leverera under dagen.

Välkomnar

Gustaf Wikblom i Skövde cityförening är positiv till att en översyn görs.

– Men det är en mångfasetterad fråga där man måste ta hänsyn till både upplevelsen för besökare och funktionalitet för de som driver verksamhet i stadskärnan, säger han.

Han pekar på att växande e-handel ökat volymen varutransporter. Flera lokala Skövdebutiker har egen e-handel och nationella butikskedjor erbjuder köp på webben och hämtning i butik.

– Vi har börjat titta på frågan med posten och logistikföretagen, säger Wikblom.

Ett alternativ enligt honom kan vara att man inte tillåter transporter mitt på dagen utan endast under för- och eftermiddag.