16 jun 2016 15:38

16 jun 2016 15:38

Södra bergvägen

SKÖVDE: Ny gång- och cykelväg vid Vadsboleden

En ny gång- och cykelbana ska anläggas mellan Södra bergvägen och Folkets park.

Den nya sträckningen kommer att vara 3,5 meter bred och få belysning, vid Södra bergvägen kommer det att byggas en förhöjd övergång för gång- och cykeltrafiken. Syftet är att skapa ett sammanhängande cykelvägnät mellan Skultorp och Stöpen.

Den nya sträckningen kommer att vara 3,5 meter bred och få belysning, vid Södra bergvägen kommer det att byggas en förhöjd övergång för gång- och cykeltrafiken. Syftet är att skapa ett sammanhängande cykelvägnät mellan Skultorp och Stöpen.