17 jun 2016 13:52

17 jun 2016 13:52

Flera "fältare"till hösten

SKÖVDE

Skövde kommun anställer två fältsekreterare som i första hand kommer att jobba med uppsökande verksamhet mot nyanlända ungdomar.

De kommer att jobba tillsammans med den grupp fältsekreterare som finns i socialtjänstens organisation.

Projektet är tvåårigt och finansieras med pengar från tidigare överskott hos integrationsenheten. Även två nya familjehemssekreterare ska anställas i ett fyraårigt projekt. Orsaken är den stora ökningen av ensamkommande barn och unga.

De kommer att jobba tillsammans med den grupp fältsekreterare som finns i socialtjänstens organisation.

Projektet är tvåårigt och finansieras med pengar från tidigare överskott hos integrationsenheten. Även två nya familjehemssekreterare ska anställas i ett fyraårigt projekt. Orsaken är den stora ökningen av ensamkommande barn och unga.