17 jun 2016 13:03

17 jun 2016 13:03

Ingen inhibition av beslut om Billingen

SKÖVDE

Förvaltningsrätten Jönköping beviljar inte inhibition av kommunfullmäktiges beslut om den uppmärksammade avsiktsförklaringen med hotell Billingehus.

En av de personer som klagat på beslutet hade begärt att verkställigheten av beslutet inte fick genomföras, men det sa rätten nej till.

– Vi är positiva till det och tycker att det är ett viktigt besked, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Rätten kommer att laglighetspröva fullmäktigebeslutet – troligen efter sommaren – men skriver i beslutet att inhibition endast kan beviljas om det finns skäl att för att tror att beslutet är olagligt eller att någon kan lida skada av det. Den bedömningen gör inte förvaltningsrätten här.

En av de personer som klagat på beslutet hade begärt att verkställigheten av beslutet inte fick genomföras, men det sa rätten nej till.

– Vi är positiva till det och tycker att det är ett viktigt besked, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Rätten kommer att laglighetspröva fullmäktigebeslutet – troligen efter sommaren – men skriver i beslutet att inhibition endast kan beviljas om det finns skäl att för att tror att beslutet är olagligt eller att någon kan lida skada av det. Den bedömningen gör inte förvaltningsrätten här.