18 jun 2016 06:00

18 jun 2016 06:00

Bostadspriserna i Skövde fortsätter att falla

BOSTÄDER: Nya siffor från SCB

Trenden är minst sagt tydlig. Sedan årsskiftet faller huspriserna i Skövde för varje månad som går.
Sedan januari har snittpriset på småhus minskat med nästan 150 000 kronor.

Den sista januari låg snittpriset för ett småhus i Skövde för tre månader bakåt på 2 318 000 kronor enligt Statistiska centralbyrå, SCB. Det är den högsta noteringen i kommunen någonsin enligt statistiken.

Men därefter har det skett en tydlig vändning. Under 2016 har medelpriset sjunkit för varje månad som har gått och i maj är det nere på 2 176 000 kronor.

Ändrat uppfattning

Den senaste tremånadersperioden har snittpriset sjunkit med sex procent i Skövde jämfört med perioden innan.

En utveckling som är kraftigare än på de flesta andra håll. Bara Borlänge, minus åtta procent, av landets kommuner med mer än 50 000 invånare har haft större prisnedgång mellan de två nämnda perioderna.

Får man dessutom tro allmänheten så kommer nedgången att fortsätta. Det visar SEB:s boprisindikator som presenterades i dagarna. Efter att under hela 2016 ha trott på en uppgång säger nu allt fler av hushållen i Västra Götaland att man tror att priserna kommer falla under det kommande året. En stor förklaring är osäkerhet kring det nya amorteringskravet.

Lång sikt

Jämfört med maj 2015 har snittpriset gått upp med elva procent. Men det är framför allt en effekt av höga värden under senare delen av våren och sommaren och tidigare har uppgången över ett helt år legat klart högre än elva procent.

Med småhus avser SCB småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus.

Den sista januari låg snittpriset för ett småhus i Skövde för tre månader bakåt på 2 318 000 kronor enligt Statistiska centralbyrå, SCB. Det är den högsta noteringen i kommunen någonsin enligt statistiken.

Men därefter har det skett en tydlig vändning. Under 2016 har medelpriset sjunkit för varje månad som har gått och i maj är det nere på 2 176 000 kronor.

Ändrat uppfattning

Den senaste tremånadersperioden har snittpriset sjunkit med sex procent i Skövde jämfört med perioden innan.

En utveckling som är kraftigare än på de flesta andra håll. Bara Borlänge, minus åtta procent, av landets kommuner med mer än 50 000 invånare har haft större prisnedgång mellan de två nämnda perioderna.

Får man dessutom tro allmänheten så kommer nedgången att fortsätta. Det visar SEB:s boprisindikator som presenterades i dagarna. Efter att under hela 2016 ha trott på en uppgång säger nu allt fler av hushållen i Västra Götaland att man tror att priserna kommer falla under det kommande året. En stor förklaring är osäkerhet kring det nya amorteringskravet.

Lång sikt

Jämfört med maj 2015 har snittpriset gått upp med elva procent. Men det är framför allt en effekt av höga värden under senare delen av våren och sommaren och tidigare har uppgången över ett helt år legat klart högre än elva procent.

Med småhus avser SCB småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus.

Amorteringskravet

Från den 1 juni i år ska nya bolån med belåningsgrad över 70 procent amorteras med minst 2 procent av ursprungligt lånebelopp varje år.

Lån som har under 70 procents belåningsgrad ska amorteras med minst 1 procent tills det de når belåningsgrad 50 procent.

Reglerna gäller bara nya bolån.

Källa: