20 jun 2016 20:30

20 jun 2016 20:30

Alliansens förslag klubbat efter votering

SKÖVDE: ”Det var en ganska spänstig debatt”

Alliansens förslag till budget för 2017 antogs av Skövde kommunfullmäktige under måndagseftermiddagen. Men beslutet föregicks av både lång debatt och slutligen votering där förslaget ställdes mot Socialdemokraternas. 29-21 blev resultatet. Nio avstod från att rösta.

Det fanns fyra olika budgetförslag att ta ställning till under måndagens fullmäktigedebatt i Skövde stadshus. Leif Walterum (C) presenterade alliansens förslag till strategisk plan med budget 2017-2019 eftersom Katarina Jonsson (M) hade förhinder. Därefter presenterade Marie Ekman Socialdemokraternas förslag, Elisabeth Gustavsson berättade om Miljöpartiets och Josef Fransson lade fram Sverigedemokraternas. (SLA har skrivit om dem tidigare.)

Billingen

Därefter var ordet fritt och ämnena som togs upp till debatt var många. Billingens fritidsområde dök ofta upp. Socialdemokraterna ville avsätta två miljoner kronor under 2017 för att göra en fördjupad genomgång.

– Det är ett fantastiskt område som verkligen förtjänar att avsättas mer tid för att utredas vidare. Det tycker vi att vi är skyldiga Skövdeborna, sade Marie Ekman.

– Är det något vi gjort så är det väl att jobba med utredningar kring Billingen. Vad mer för nytt ska komma fram? undrade Leif Walterum.

Kultur och fritid debatterades livligt vid flera tillfällen.

– Vad är det man satsar på då? Ja inte det som vi i kultur- och fritidsnämnden har sagt att vi behöver. Det som finns med handlar om en enda sak och det är Billingen. Om vi plockar bort Billingen och 500 000 som jag antar är till vårt nya bibliotekssystem, är det som blir kvar en besparing på 800 000 kronor. Vad ska vi plocka bort i år nu då? sade Maria Hjärtqvist (S).

– Vi tycker olika i det här, det är bara så. Det jag tycker är beklämmande är att du försöker göra det till att backen, berget och friluftsbadet inte skulle vara en plats för alla. Är det något som är en plats för alla så är det Billingen, sade Leif Walterum.

Ett luftslott?

Luftslott kom upp på tapeten.

– I stället för att satsa på Billingen så har det smugit sig in i Socialdemokraternas förslag att kommundirektören under mandatperioden ska få i uppdrag att starta upp arbetet med att tillskapa en konserthall på Brända tomten. Det står inget om det i investeringsbudgeten. Hur är det tänkt? sade Anders G Johansson (M) som undrade om det var frågan om ett luftslott, konstaterade att de ju är bra eftersom de inte kräver något underhåll men att det också var den enda fördel han kunde komma på.

– Man behöver inte sätta en peng på det, mandatperioden är inte slut än, vi kan återkomma i november eller nästa år, sade Marie Ekman.

Bostäder

Behovet av bostäder togs också upp.

– Skövde måste höja ambitionen för bostadsbyggandet. Boverket rapporterar ett behov av 5000 nya bostäder/lägenheter i Skövde till 2025, sade Robert Ciabatti (S).

– Vi i alliansen delar till fullo behovet av bostäder, vi hade en väldigt dålig nyproduktion förra året och det lider vi av nu under första halvåret. Vi har under några år jobbat stenhårt med att höja planberedskapen ordentligt i den här kommunen, sade Leif Walterum.

Efter votering mellan alliansen och Socialdemokraternas förslag slutade det 29-21 till alliansens. De som röstade på Socialdemokraternas eller avstod från att rösta (MP och SD) reserverade sig mot beslutet.

– Det var en ganska spänstig debatt med många flitiga uppe i talarstolen. Nu tar vi Skövde in i nästa rejäla expansionsfas. Vi kan väl enas om att kalla den Skövde 2.0, summerade Leif Walterum (C) som var sist ut i talarstolen under budgetdebatten.

Det fanns fyra olika budgetförslag att ta ställning till under måndagens fullmäktigedebatt i Skövde stadshus. Leif Walterum (C) presenterade alliansens förslag till strategisk plan med budget 2017-2019 eftersom Katarina Jonsson (M) hade förhinder. Därefter presenterade Marie Ekman Socialdemokraternas förslag, Elisabeth Gustavsson berättade om Miljöpartiets och Josef Fransson lade fram Sverigedemokraternas. (SLA har skrivit om dem tidigare.)

Billingen

Därefter var ordet fritt och ämnena som togs upp till debatt var många. Billingens fritidsområde dök ofta upp. Socialdemokraterna ville avsätta två miljoner kronor under 2017 för att göra en fördjupad genomgång.

– Det är ett fantastiskt område som verkligen förtjänar att avsättas mer tid för att utredas vidare. Det tycker vi att vi är skyldiga Skövdeborna, sade Marie Ekman.

– Är det något vi gjort så är det väl att jobba med utredningar kring Billingen. Vad mer för nytt ska komma fram? undrade Leif Walterum.

Kultur och fritid debatterades livligt vid flera tillfällen.

– Vad är det man satsar på då? Ja inte det som vi i kultur- och fritidsnämnden har sagt att vi behöver. Det som finns med handlar om en enda sak och det är Billingen. Om vi plockar bort Billingen och 500 000 som jag antar är till vårt nya bibliotekssystem, är det som blir kvar en besparing på 800 000 kronor. Vad ska vi plocka bort i år nu då? sade Maria Hjärtqvist (S).

– Vi tycker olika i det här, det är bara så. Det jag tycker är beklämmande är att du försöker göra det till att backen, berget och friluftsbadet inte skulle vara en plats för alla. Är det något som är en plats för alla så är det Billingen, sade Leif Walterum.

Ett luftslott?

Luftslott kom upp på tapeten.

– I stället för att satsa på Billingen så har det smugit sig in i Socialdemokraternas förslag att kommundirektören under mandatperioden ska få i uppdrag att starta upp arbetet med att tillskapa en konserthall på Brända tomten. Det står inget om det i investeringsbudgeten. Hur är det tänkt? sade Anders G Johansson (M) som undrade om det var frågan om ett luftslott, konstaterade att de ju är bra eftersom de inte kräver något underhåll men att det också var den enda fördel han kunde komma på.

– Man behöver inte sätta en peng på det, mandatperioden är inte slut än, vi kan återkomma i november eller nästa år, sade Marie Ekman.

Bostäder

Behovet av bostäder togs också upp.

– Skövde måste höja ambitionen för bostadsbyggandet. Boverket rapporterar ett behov av 5000 nya bostäder/lägenheter i Skövde till 2025, sade Robert Ciabatti (S).

– Vi i alliansen delar till fullo behovet av bostäder, vi hade en väldigt dålig nyproduktion förra året och det lider vi av nu under första halvåret. Vi har under några år jobbat stenhårt med att höja planberedskapen ordentligt i den här kommunen, sade Leif Walterum.

Efter votering mellan alliansen och Socialdemokraternas förslag slutade det 29-21 till alliansens. De som röstade på Socialdemokraternas eller avstod från att rösta (MP och SD) reserverade sig mot beslutet.

– Det var en ganska spänstig debatt med många flitiga uppe i talarstolen. Nu tar vi Skövde in i nästa rejäla expansionsfas. Vi kan väl enas om att kalla den Skövde 2.0, summerade Leif Walterum (C) som var sist ut i talarstolen under budgetdebatten.